English

Corfflu Brenhinol y Signalau

14 Catrawd Arwyddion (Rhyfela Electronig)

ARWEINWYR MEWN RHYFELA ELECTRONIG

Fel unig Gatrawd y Fyddin sy’n darparu gallu Rhyfela Electronig (EW), nod Catrawd Signal 14 yw rhagori ym maes spectrwm electromagnetic a darparu gwybodaeth i Luoedd Tir y Fyddin.

FFEITHIAU A FFIGURAU

Icon_Formed.svg

AR WAITH ERS

1959

Icon_Role.svg

RÔL

CYMORTH RHEOLI

Icon_Speacialism.svg

ARBENIGEDD

Rhyfela Electronig

SGWADRON SIGNAL 223

Mae Sgwadron Signal 223 yn darparu’r gallu i ddefnyddio Rhyfela Electronig a Deallusrwydd Signalau (EWSI) i’r 3ydd Adran (y DU), ei is-Brigâd a’r sgwadronau maes eraill.

Mae hefyd yn darparu’r Uned Dadansoddi Signalau ac Adrodd; yr hwb dadansoddol ar gyfer yr holl synwyryddion EWSI o Gatrawd Signal 14 (EW), ac mae ganddynt Lu yn RAF Digby.  Fe’u hanfonir yn rheolaidd i Awstralia, Gibraltar ac UDA.

SGWADRON SIGNAL 226

Mae Sgwadron Signal 226 yn darparu lluoedd EW ar gyfer gweithrediadau ysgafn a rhai’r awyr.  Mae aelodau’r sgwadron hwn yn heini, yn hyblyg ac yn barod i symud ar weithrediadau ar fyr rybudd.  Maent yn gweithredu ar droed yn bennaf, ond gyda rhai elfennau wedi’u gosod ar gerbydau Jackal.

Mae staff y Sgwadron yn cael eu hannog i gwblhau Cwmni P ac ennill eu Hadenydd Parasiwt.

SGWADRON SIGNAL 237

Mae Sgwadron Signalau 237 yn darparu lluoedd EW ar gyfer gweithrediadau arfog, wedi’u halinio’n benodol i’r Brigadau 12 a 20 Arfog. Gan weithredu o’r gyfres Bulldog 43 Cerbyd Ymladd Arfog (AFV), gellir defnyddio cyfarpar Arbenigol EW Sgwadron 237 i ganfod trosglwyddiadau gan y gelyn.

SGWADRON SIGNAL 245

Mae’r Sgwadron Signal 245 yn cefnogi’r Frigâd STRIKE newydd gyda galluoedd EW symudol iawn. Mae’r Sgwadron yn defnyddio cerbydau ysgafnach fel Land Rovers er mwyn cefnogi’r Lluoedd Milwyr Troed Ysgafn a’r Lluoedd mewn Cerbydau.

Mae gan y Sgwadron hefyd allu Seiber Tactegol sy’n datblygu gyda’r nod o ddod ag effeithiau Rhyfela Seiber i reng flaen y frwydr.

RECRIWTIO

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â’r Corfflu Signalau Brenhinol?

GYRFAOEDD