Join us
English

Y Marchfilwyr Cymreig

Gwarchodlu Dragŵn 1af y Frenhines

Yn gyntaf ac yn bennaf

Gyda hanes hir a nodedig yn ymestyn yn ôl dros 300 mlynedd, Gwarchodlu Dragŵn 1af y Frenhines yw Catrawd y Cafalri yng Nghymru a Siroedd y Gororau. Mae ei filwyr yn arbenigo mewn rhagchwilio cynnar ac yn brwydo i gael gwybodaeth am y gelyn a’r amgylchedd.

FFEITHIAU A FFIGURAU

Icon_Formed.svg

Ar waith ers

1 Ionawr 1959

Icon_Role.svg

Rôl

Cafalri ysgafn

Icon_Speacialism.svg

Arbenigedd

Rhagchwilio

EIN SGILIAU

Mae milwyr Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines yn arbenigwyr mewn archwilio strategol. Dyma 'lygaid a chlustiau' y Fyddin ar faes y gad. Mae’r criw cafalri ysgafn yn fedrus gydag amrywiaeth eang o arfau, ac maen nhw yr un mor abl ar droed ag wrth lywio cerbyd Jackal 2. Mae eu gallu i addasu yn golygu y gallent gael eu defnyddio yn unrhyw le yn y byd.

 • Gyrru cerbyd arfog Jackal Dau
 • Tanio drylliau trwm a llawfomiau
 • Cyfathrebu â radios
 • Casglu a throsglwyddo gwybodaethe
 • Arwain o'r tu blaen
 • Gwneud penderfyniadau mewn sefyllfaoedd anodd

BYDDINO

 

Byddino blaenorol

 • Operation NEWCOMBE (Mali: 2021)
 • Operation CABRIT (Poland: 2020)
 • Operation CABRIT (Poland: 2018)
 • Operation HERRICK (Afghanistan: 2008, 2011, 2015)
 • Operation TELIC (Iraq: 2003, 2004, 2006)

EIN POBL

Mae Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines yn Gatrawd deuluol, sy’n cynnig oes o gyfeillgarwch. Rydym yn recriwtio’n bennaf o Gymru a siroedd y gororau, Swydd Henffordd, Swydd Amwythig a Swydd Gaer.

Mae Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines yn cynnig gyrfa amrywiol o yrru Jackal 2 a defnyddio drylliau trwm mewn peiriannau i hyfforddi fel Arbenigwr Cyfathrebu neu Reolydd Blaen yr Awyrlu.

QDG Officer.jpg
Ein swyddogion – arwain y tîm
QDG Senior Non Commissioned Officers
Ein huwch swyddogion heb eu comisiynu – cefnogi’r arweinwyr
QDG Trooper.jpg
Ein milwyr – proffesiynol, balch a disgybledig

Ein Lleoliad

Barics Robertson

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ym Marics Robertson yn Swanton Morley yn Norfolk, fel rhan o’r 7fed Brigâd Troedfilwyr.

GET DIRECTIONS

Gwarchodlu Dragŵn 1af y Frenhines

Rydw i wedi teithio i lefydd anhygoel Adam, 25

Ein Rôl

O gael ei sefydlu yn 1685 hyd at y presennol, mae Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines wedi arbenigo mewn archwilio cynnar: y grefft o chwilio am y gelyn a deall sut maen nhw’n gweithio.

Yn wreiddiol, mae Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines yn defnyddio cerbydau symudedd uchel Jackal 2 i fynd o gwmpas, er eu bod yr un mor effeithiol ar droed. Mae’r hyblygrwydd hwn yn eu gwneud nhw’n gyflogedig iawn i weithrediadau ac yn gyflym i addasu i amgylcheddau newydd.

Mae milwyr a swyddogion Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines hefyd yn gyfathrebwyr gwych, gan fod rhan o’u rôl yn cynnwys hyfforddi gweithwyr milwrol tramor. 

Trwy'r blynyddoedd

Er bod Gwarchodlu Dragŵn 1af y Frenhines yn gatrawd archwilio ddwys fodern ar gyfer yr 21ain Ganrif a ffurfiwyd chwe deg mlynedd yn ôl, mae hefyd yn un o’r catrawdau hynaf ym Byddin Prydain gyda gwreiddiau’n ymestyn ymhell dros dri chan mlynedd i 1685, cyn ffurfio Byddin Prydain yn ffurfiol yn 1707.

 1. 1685

  Sefydlu 2il a 3ydd Gatrawd y ceffylau (Gwarchodlu Dragŵn y Brenin a Baeau'r Frenhines)

 2. 1959

  Mae Gwarchodlu Dragŵn y Brenin a’r 2il Warchodlu Dragŵn yn uno i ffurfio Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines

 3. 1991

  Y Gatrawd yn torri llinell amddiffynnol Iracaidd yn ystod Rhyfel y Gwlff

 4. 2003-2007

  Y Gatrawd yn cymryd rhan mewn tair taith weithredol yn Irac

 5. 2008-2014

  Y Gatrawd yn cymryd rhan mewn tair taith weithredol yn Affganistan

 6. 2018-2019

  Y Gatrawd yn cymryd rhan mewn dwy daith o Ymgyrch Cabrit yng Ngwlad Pwyl

Our Location

 • Barics Robertson

  1 Ffordd Worthing, Swanton Morley, Dereham, NR20 4QD

Ymarfer corff Cefn diemwnt

Archwiliwch ein hoffer

Jackal 2

Rapid Jackal 2 is a high mobility weapons platform, with a unique air-bag suspension system allowing rapid movement across varying terrain

Reconnaissance vehicles

Grenade Machine Gun

Mounted The GMG is usually mounted on WMIK Land Rovers but can also be used from ground-based tripods.

Small arms and support weapons

Guided Weapons

Anti-tank weapons The Javelin anti-tank weapon and the Next-generation light anti-tank weapon.

Small arms and support weapons

L115A3 Long Range 'Sniper' Rifle

600 metres They are designed to achieve a first-round hit at 600 metres and harassing fire out to 1,100 metres.

Small arms and support weapons

PANTHER

Up in the air Weighing 7-tonnes, the Panther is air transportable and can be underslung beneath a Chinook helicopter.

Protected patrol vehicles

Heavy Machine Gun

12.7mm The powerful L1A1 12.7mm (.50) Heavy Machine Gun (HMG) is an updated version of the Browning M2 Fifty-cal.

Small arms and support weapons

General Purpose Machine Gun

GPMG The general purpose machine gun (GPMG) can be used as a light weapon and in a sustained fire role.

Small arms and support weapons

Coyote TSV

6x6 Extra two wheels gives a heavier vehicle, which can act in support of the Jackal 2 to transport supplies and equipment over similar terrain

Reconnaissance vehicles

SA80 Individual Weapon

Tests On its introduction, it proved so accurate that the Army marksmanship tests had to be redesigned.

Small arms and support weapons

iPhone Image 575743.jpg

Promotion for Welsh Mountain Pony, Trooper Emrys Forlan Jones

This year’s Royal Welsh Show will have its usual pomp and ceremony and boast some of the finest animals from across the UK. But something unique involving the British Army has been "occurring" in Builth Wells during what is the largest agricultural event in Europe – Trooper Emrys Forlan Jones has been promoted.

PNCO3.jpg

Soldiers from the Welsh Cavalry earn their first stripes

Norfolk-based cavalrymen take their first steps on the promotional ladder.

Dilynwch ni

Cysylltwch â ni

Barics Robertson

1 Ffordd Worthing,
Swanton Morley,
Dereham, NR20 4QD