Join us
English

CATRAWD WRTH GEFN PEIRIANWYR MILWROL BYDDIN PRYDAIN

Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol (Byddin sir)

Cymorth Milwrol Wrth Gefn

Mae ein Peirianwyr Wrth Gefn yn unigryw, yn llawn cymhelliant ac yn glyfar. Maen nhw’n cefnogi Byddin Prydain drwy eu gwybodaeth sifil, eu profiad masnachu a’u sgiliau peirianyddol milwrol.

FFEITHIAU A FFIGURAU

Icon_Formed.svg

Ffurfiwyd yn

1539

Icon_Role.svg

Rôl

Peirianneg

Icon_Speacialism.svg

Arbenigedd

Cymorth Milwrol

EIN SGILIAU

Mae Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol (Byddin sir) yn cynnig profiad unigryw i gael profiad peirianneg filwrol ochr yn ochr â’ch bywyd sifil. Mae’r teulu peirianyddol yn gryf ac yn croesawu unrhyw un newydd.

 • TMasnachwr
 • Gweithredwr Peiriannau
 • Arbenigwr Cyfathrebu
 • Peiriannydd Milwrol

BYDDINO

BYDDINO PRESENNOL

Cyfraniad Prydain i rym cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig yng Nghyprus.

 • Cyprus - Ymgyrch TOSCA

BYDDINO BLAENOROL

 • De Swdan - Ymgyrch TRENTON

 • Y DU - Ymgyrch RESCRIPT

Rwy'n cael profiad na allaf ei gael mewn bywyd Sifil Laurel, 24

Bywyd fel Cloddiwr

Fel darpar Sapper, byddwch yn cwblhau hyfforddiant sylfaenol. Dyma lle byddwch yn dysgu sgiliau milwrio sylfaenol gan eich galluogi i fod yn hyderus.

Y cam nesaf yw cwblhau hyfforddiant peiriannydd ymladd. Bydd hyn yn rhoi'r wybodaeth beirianyddol sydd ei hangen arnoch i gwblhau tasgau fel gweithredu cychod cyflym, trin ffrwydron, adeiladu pontydd a llawer o dasgau cyffrous eraill.

Fel Cloddiwr byddwch yn ennill crefft, gyda'r cyfle i ennill cymwysterau cydnabyddedig sifil.

R MONS RE (M) AMSERLEN

Ffurfiwyd Corfflu’r Peirianwyr yn 1716, sy’n cynnwys dim ond 28 o swyddogion. Fodd bynnag, gall Peirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol (Byddin sir) olrhain ei wreiddiau yn ôl i 1539.

Ar ôl ehangu a bod ar sawl taith ledled y byd, sefydlwyd Corfflu’r Peirianwyr Brenhinol yn ffurfiol yn 1856, a oedd yn cynnwys swyddogion a rhengoedd heb eu comisiynu.

 1. 1539

  Ffurfio’r Gatrawd

 2. 1804

  Enillodd ei deitl ‘Brenhinol’ cyntaf fel Byddin Sir Trefynwy ac Aberhonddu

 3. 1896

  Catrawd yn ennill ei theitl presennol

 4. 1914

  Yn cynnwys y Cwmni Gwarchae cyntaf, a’r ail a’r trydydd Cwmni Rheilffordd

 5. 1938

  Cwmnïau Maes y Fyddin 100 a 101 yn cael eu hail-ddynodi

 6. 1971

  Derbyn anrhydedd gyda gwobr Tywysog Cymru

R MONS RE (M) Lleoliadau

 • Pencadlys Catrodol

  RHQ R Mons RE (M) Mynwy NP25 3BS 01600 711455

 • 100 Sgwadron Maes

  100 Sgwadron Maes Cwmbrân Cymru 01600 711455

 • 108 Sgwadron Maes

  108 Sgwadron Maes Abertawe Cymru 01600 711455

 • 225 Sgwadron Maes

  225 Sgwadron Maes Wolverhampton Lloegr 01600 711455

 • Sgwadron Cae Jersey

  Sgwadron Cae Jersey St Helier St Peter Port Jersey 01534 447100

Recriwtio

Diddordeb mewn ymuno â Pheirianwyr Brenhinol Sir Fynwy Frenhinol (Byddin sir)

Gyrfaoedd