Recruit Registration

Gurkhas

REGISTRATION

 

 

Dates and Location

.

 

Applicant process

Applicants will be called forward by District and Nagar/Gawn Palika (according to your NPP). The dates for your district will be published on this webpage.

On arrival your documents will be checked (see “Criteria to Attend” Downlaod below). If your documents meet the requirement, you must state whether you wish to join the BA or GCSPF. You will be issued with either a pink registration form (GCSPF) or a white registration form (British Army). Our Recruiting Staff will assist you in filling out this form.

 • You must be able to complete 6 overarm heaves and a 76KG Mid-Thigh Pull test (See Physical Test Section demo video). If applicant numbers are too high, the Mid-Thigh Pull will be used in order to decide the call forward for Regional Selection.

 • GCSPF Applicants must complete 8 overarm heaves only. No Mid-thigh Pull.

 • Your height will be checked and must be a minimum of 158cm.

 • Your BMI will be checked and must be between  17 and 30. BMI is explained on the physical test section.

An Area Recruiting Officer (ARO) will then brief you on the follow on process for Regional Selection. You will be required to fill out a criminal convictions declaration stating any criminal convictions you may have or declaring that you do not have any criminal convictions. Again, you will be assisted in filling out this form.

 

आवेदकहरुलाई जिल्ला अनि नगर/गाउँ पालिका (नागरिकता अनुसार) दर्ताका लागि बोलाइने छ | जिल्ला अनुसारका मिति वेबसाइटको अन्तमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरि प्रकाशित गरिने छ |

आगमनमा सुरुमा तपाईका सम्पूर्ण कागज-पत्रहरु जाँच गरिने छ | यदी हाम्रो आवश्यकतासंग तपाईका

कागज-पत्रहरु मेल खाएमा, तपाईहरुले ब्रिटिश आर्मी वा सिंगापुर पुलिस कुन मा संलग्न हुन चाहनु हुन्छ प्रस्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ | त्यसपछि सिंगापुर पुलिसका लागि गुलाबी (PINK) र ब्रिटिश सेनाका लागि सेतो  (WHITE) फारम प्रदान गरिने छ | हाम्रा भर्ति सहायक (RECRUITIING ASSISTANTS) हरुले तपाईहरुलाई फारम भर्न सहायता गर्नु हुनेछ |

 • तपाईहरुले ६ पटक ओवर आर्म हिभ्स् अनि ७६ किलो Mid-Thigh Pull Test अनिवार्य गर्नु पर्नेछ। (शारीरिक परीक्षणको नमुना भिडियो हेर्नुहोस्)
 • येदि आवेदकहरु धेरै भएमा Mid-Thigh Pull Test द्वारा निर्णय गरिने छ कि, को को रिजनल छनोटमा पर्ने छन्।
 • गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिस को लागि ८ पटक ओवर आर्म हिभ्स् गर्नु पर्ने छ तर Mid-Thigh Pull Test गर्नु पर्दैन।
 • तपाईको उचाई मापन गर्दा कम्तिमा १५८ से.मी. हुनु पर्नेछ |
 • तपाइको BMI मापन गर्दा १७ देखि ३० भित्र हुनु पर्नेछ | BMI को बारेमा शारीरिक परीक्षणको खण्डमा बर्णन गरिएको छ |

त्यसपछि एक जना AREA RECRUTING OFFICER (ARO) ले रिजनल छनोट (REGIONAL SELECTION) को प्रक्रिया बारे जानकारी दिनु हुनेछ | त्यसपछि तपाईलाई फौजीदारी अभियोग घोषणा फारम (CRIMINAL CONVICTIONS DECLARATION FORM) प्रदान गरिने छ जसमा फौजीदारी अभियोग लागे नलागेको उल्लेख गर्नु पर्नेछ | तपाईलाई यो फारम भर्न पनि फेरी सहयोग प्रदान गरिने छ |

Physical Testing Requirements

This year British Army Gurkha Selection will be using modern physical testing.

Mid-thigh Pull

At the Registration stage this will take the form of a “Mid-thigh Pull”. This is to test your lower body muscular power. In the army, this is important for loaded marches, casualty drags and other work required in the British Army. Your score will determine whether you are good enough to be in the British Army so you must train hard.

You can see below a video on how this test is conducted and the sorts of exercises you will need in order to train for this.

BMI (Body Mass Index)

This is to test whether your body mass is suitable for the British Army. You must between 17 and 30 at the Registration stage. We measure this by taking your height and weight and then performing a calculation.

For example. If a PR is 1.58m tall and 60KG, we then divide the weight by the height in m2:

 • 1.58 X 1.58 = 2.50
 • 60 / 2.5 = 24 – This is the BMI. As it is between 17 and 30, your BMI is acceptable to attend Regional Selection.

You can see a demonstration of this in the video below.

 

यो वर्षको ब्रिटिश सेना गोर्खा भर्ति छनोटमा आधुनिक शारीरिक परीक्षण पद्धति अबलंबन गरिने छ |

MID-THIGH PULL

दर्ताको समयमामा अब देखि MID-THIGH PULL गराइने छ | शरीरको तल्लो हिस्साको मांसपेशीको शक्ति यो परीक्षणले जाँच गर्दछ | यो परीक्षण सेनामा आवश्यक महत्वपूर्ण भारी बोकेर हिंडने (LOADED MARCHES), घाइते तान्न (CASUALTY DRAGS) र ब्रिटिश सेनामा आवश्यक अन्य कार्य गर्न गरिन्छ | तपाईको प्राप्तांकले तय गर्छ कि तपाई ब्रिटिश सेनाको लागि योग्य उम्मेदवार हुनुहुन्छ भनेर त्यसैले कडा मेहेनत गर्नुहोस् |

तलको भिडियो हेरेर तपाईले जाँच कसरि गरिन्छ र प्रशिक्षणको लागि आवश्यक कसरतहरु कस्ता हुन्छन् भनेर जानकारी लिन सक्नुहुन्छ |

BMI (BODY MASS INDEX)

यो परीक्षणले तपाईको शरीरको मास (BODY MASS) ब्रिटिश सेनाको लागि उपयुक्त छ/छैन निर्धारण गर्दछ | दर्ता को बखतमा तपाईको BMI १७ देखि ३० भित्र हुनु पर्नेछ | हामीले यस्को मापन तपाइको उचाई र तौल लिएर हिसाब गरि निकाल्दछौ |

उदाहरणको लागि यदी पि.आर. को उचाई १.५८ मी र तौल ६० किलो छ भने उसको तौललाई उचाईको मीटर ईस्कवारले भाग गरिन्छ:

 • १.५८ x १.५८ = २.५०
 • ६०/२.५ = २४ – यो नै उसको BMI हो | यो मापन १७ देखि ३० को बिचमा भएकोले,      तपाईको BMI रिजनल छनोटको लागि स्वीकार्य हुनेछ |

यस मापन सम्बन्धित नमुना तलको भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ |

 

Medical Requirements

At the end of Registration, we will issue you a Fit to Attend Form (see example below to download).

This is in order to ensure that you are physically able to undergo Regional Selection.

You must have a Doctor registered by the Nepali Medical Council sign this form and tick all the relevant boxes.

This form must have the Doctor’s official stamp or you will not be permitted to undergo Regional Selection.

You can also see a download on other medical advice. It is very important that you read this carefully.

 

दर्ताको अन्तमा हामी तपाईहरुलाई स्वस्थता को फारम (FIT TO ATTEND FORM) उपलब्ध गराईने छ (उदाहरण डाउनलोड गर्न तल हेर्नुहोस् ) 

यो तपाईहरु रिजनल छनोटको लागि शारीरिक रुपमा सक्षम हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि हो | 

तपाईहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरबाट प्रमाणित गर्नु पर्दछ र आवश्यक कोठाहरुमा चिन्ह लगाउनु पर्नेछ | 

यो फारममा डाक्टरको आधिकारिक छाप हुनु पर्नेछ अन्यथा तपाईहरुलाई रिजनल छनोटमा समाबेश हुन दिईने छैन |

मेडिकल सुझावहरुमा तपाईहरुले डाउनलोड देख्न सक्नुहुनेछ | तपाईहरुले ध्यानपुर्वक पढ्न नितान्त आवश्यक छ |

No Reapply list

If you are not on your first attempt, please check the No Reapply List download at the bottom of this page to ensure you do not waste your time and money.

यदी यो तपाईको प्रथम प्रयास होईन भने, कृपया NO REAPPLY LIST डाउनलोड (पृष्ठको अन्तमा) गरि आफ्नो विवरण जांच गर्नुहोला ताकि तपाईको समय र पैसा खेर नजाओस् |

IMG_4255.JPG

Overview

Registration is your opportunity to register your intent to attempt selection for:

 • British Army (BA)
 • Gurkha Contingent of the Singapore Police (GCSPF)