Recruit Registration

Gurkhas

REGISTRATION

 

Registration is your opportunity to register your intent to attempt selection for:

British Army (BA)
Gurkha Contingent of the Singapore Police (GCSPF)

Registration for both Western and Eastern PRs will be held in British Gurkhas Pokhara from 24 May to 30 July 2021.

Recruit Intake 2022 Call Forward List can be found on the download section.

 

Urgent Registration Update Notice (दर्ता बारे अत्त्यन्तै जरूरी सुचना)

According to Nepal’s National Examination Board the Grade 12 exam is scheduled during the period 9-18 Jun 2021.  According to our registration schedule, Potential Recruits from some districts will miss out their registration day. They are asked to check the revised Call Forward List for new allocated dates.

ग्रेड १२ (+२) परीक्षाको कारणले गर्दा तोकिएको दिनमा दर्ता हुन आउन सक्नु भएन भने  संशोधित मितिहरुमा आउन अनुरोध गर्दछौ (संशोधित तालिका हेर्नुहोस्)

Note: PRs must bring Examination Admission Card, otherwise they will not be registered.

     ग्रेड १२ (+२) परीक्षाको प्रबेश पत्र बिना दर्ता बन्चित गरिने छ

“If the examination date is changed again due to COVID-19 and other districts are affected, we will try our best to re-schedule our registration dates accordingly, only if it falls within our registration period. For an update visit our website: www.army.mod.uk/bgn

 

Enquiry Contact Numbers

The Enquiry Contact numbers can be found on the download section.

Applicant process

Applicants will be called forward by District and Nagar/Gawn Palika (according to your NPP). The dates for your district will be published on this webpage.

On arrival, your documents will be checked. If your documents meet the requirements, you must state whether you wish to join the BA or GCSPF. You are required to bring the following documents (Forms available in the download section):

 • Completed Application Form
 • Completed Medical Fit to Attend Form
 • Completed Covid19 Self Isolation Declaration Form

You must be able to complete 12 overarm heaves and Repeated Lift and Carry(short) Test (See Physical Test Section demo video). The Repeated Lift and Carry and Math Test score will be used in order to decide the call forward for Regional Selection.

Your height will be checked and must be a minimum of 158cm.

Your BMI will be checked and must be between  17 and 30. BMI is explained on the physical test section.

An Area Recruiting Officer (ARO) will then brief you on the follow on process for Regional Selection. You will be required to fill out a criminal convictions declaration stating any criminal convictions you may have or declaring that you do not have any criminal convictions. Again, you will be assisted in filling out this form.

 

आवेदकहरुलाई जिल्ला अनि नगर/गाउँ पालिका (नागरिकता अनुसार) दर्ताका लागि बोलाइने छ | जिल्ला अनुसारका मिति वेबसाइटको अन्तमा डाउनलोड गर्न मिल्ने गरि प्रकाशित गरिने छ | 

आगमनमा सुरुमा तपाईका सम्पूर्ण कागज-पत्रहरु जाँच गरिने छ | यदी हाम्रो आवश्यकतासंग तपाईका कागज-पत्रहरु मेल खाएमा, तपाईहरुले ब्रिटिश आर्मी वा सिंगापुर पुलिस कुन मा संलग्न हुन चाहनु हुन्छ प्रस्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ | तपाईंहरुले साथमा तल उल्लेखित कागजपत्रहरु पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।  

 • भरिएको दर्ता फरम
 • भरिएको स्व्स्थतको फरम
 • भरिएको कोविड १९  Self Isolation Declaration फरम

तपाईहरुले १२ पटक ओवर आर्म हिभ्स् अनि Repeated Lift and Carry (Short) Test अनिवार्य गर्नु पर्नेछ। (शारीरिक परीक्षणको नमुना भिडियो हेर्नुहोस्)

रिजनल छनोटमा को को पर्ने छन् भन्ने Repeated Lift and Carry (Short) Test र गणित को अन्क द्वारा निर्णय गरिने छ ।

तपाईको उचाई मापन गर्दा कम्तिमा १५८ से.मी. हुनु पर्नेछ |

तपाइको BMI मापन गर्दा १७ देखि ३० भित्र हुनु पर्नेछ | BMI को बारेमा शारीरिक परीक्षणको खण्डमा बर्णन गरिएको छ |

त्यसपछि एक जना AREA RECRUTING OFFICER (ARO) ले रिजनल छनोट (REGIONAL SELECTION) को प्रक्रिया बारे जानकारी दिनु हुनेछ | त्यसपछि तपाईलाई फौजीदारी अभियोग घोषणा फारम (CRIMINAL CONVICTIONS DECLARATION FORM) प्रदान गरिने छ जसमा फौजीदारी अभियोग लागे नलागेको उल्लेख गर्नु पर्नेछ | तपाईलाई यो फारम भर्न पनि फेरी सहयोग प्रदान गरिने छ |

Education Test

At Registration, candidates will sit a written Maths Assessment.

 • The Maths Assessment is designed to broadly test the candidates Functional Skills to Entry 2 standard.
 • When answering questions, candidates must read the questions carefully before answering.  Providing too little, or even too much information does not show that the candidate has fully understood the question.

Maths practice papers can be found on download section.

 

क्षेत्रीय छनोटमा आवेदकहरुको गणित विषयको लिखित परीक्षा हुनेछ ।

 • गणित परीक्षा गर्ने अभिप्राय सामान्यतया आवेदकको व्यवहारिक योग्यता लेभल २ सतरको छ वा छैन हेर्नु हो ।
 • आवेदकले उत्तर लेख्नु भन्दा अघि ध्यानपूर्वक प्रश्नहरु पढने । अति धेरै वा अति थोरै उत्तर लेख्नाले आवेदकले प्रश्न पूर्णरुपले बुझेको जनाउदैन ।

गणित अभ्यास कागजातहरू डाउनलोड सेक्सनमा फेला पार्न सकिन्छ।

Physical Testing Requirements

This year there will be two Physical Tests during Registration:

 • Over Arm Heaves - Pass or Fail (Must do 12 Heaves to register)
 • Repeated Lift and Carry (Short) under 1 minute 46 seconds.

BMI (Body Mass Index)

This is to test whether your body mass is suitable for the British Army. You must between 17 and 30 at the Registration stage. We measure this by taking your height and weight and then performing a calculation.

For example. If a PR is 1.58m tall and 60KG, we then divide the weight by the height in m2:

 • 1.58 X 1.58 = 2.50
 • 60 / 2.5 = 24 – This is the BMI. As it is between 17 and 30, your BMI is acceptable to attend Regional Selection.

 

यस वर्ष दर्ताको क्रममा दुईवटा शारीरिक परीक्षणहरू हुनेछन्:

 • Over Arm Heaves - Pass or Fail (दर्ता गर्नको लागि १२ Heaves गर्नै पर्छ)
 • Repeated Lift and Carry (Short) (१ मिनेट ४६ सेकेन्ड भित्र)

BMI (BODY MASS INDEX)

यो परीक्षणले तपाईको शरीरको मास (BODY MASS) ब्रिटिश सेनाको लागि उपयुक्त छ/छैन निर्धारण गर्दछ | दर्ता को बखतमा तपाईको BMI १७ देखि ३० भित्र हुनु पर्नेछ | हामीले यस्को मापन तपाइको उचाई र तौल लिएर हिसाब गरि निकाल्दछौ |

उदाहरणको लागि यदी पि.आर. को उचाई १.५८ मी र तौल ६० किलो छ भने उसको तौललाई उचाईको मीटर ईस्कवारले भाग गरिन्छ:

 • १.५८ x १.५८ = २.५०
 • ६०/२.५ = २४ – यो नै उसको BMI हो | यो मापन १७ देखि ३० को बिचमा भएकोले,      तपाईको BMI रिजनल छनोटको लागि स्वीकार्य हुनेछ |

Medical Requirements

At the Registration, you must bring completed Fit to Attend Form (Available at download section).

This is in order to ensure that you are physically able to undergo Registration, Regional and Central Selection.

You must have a Doctor registered by the Nepali Medical Council sign this form and tick all the relevant boxes.

This form must have the Doctor’s official stamp or you will not be permitted to undergo any Selection process.

You can also see a download on other medical advice. It is very important that you read this carefully.

 

दर्ता हुन आउँदा तपाईहरुलाई स्वस्थता को फारम (FIT TO ATTEND FORM) भरेर ल्याउनु पर्ने छ (डाउनलोड गर्न तल हेर्नुहोस् ) 

यो तपाईहरु दर्ता तथा रिजनल छनोटको लागि शारीरिक रुपमा सक्षम हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि हो | 

तपाईहरुले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरबाट प्रमाणित गर्नु पर्दछ र आवश्यक कोठाहरुमा चिन्ह लगाउनु पर्नेछ | 

यो फारममा डाक्टरको आधिकारिक छाप हुनु पर्नेछ अन्यथा तपाईहरुलाई कुनै पनि छनोट प्रकृयामा समाबेश हुन दिईने छैन |

मेडिकल सुझावहरुमा तपाईहरुले डाउनलोड देख्न सक्नुहुनेछ | तपाईहरुले ध्यानपुर्वक पढ्न नितान्त आवश्यक छ |

No Reapply list

If you are not on your first attempt, please check the No Reapply List download at the bottom of this page to ensure you do not waste your time and money.

यदी यो तपाईको प्रथम प्रयास होईन भने, कृपया NO REAPPLY LIST डाउनलोड (पृष्ठको अन्तमा) गरि आफ्नो विवरण जांच गर्नुहोला ताकि तपाईको समय र पैसा खेर नजाओस् |

RI22-Physical Demo - Introduction and Heaves