We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Hanes y Frigâd

HANES 160AIN BRIGÂD MILWYR TRAED A PHENCADLYS CYMRU

Cychwynnodd Adran Gymreig y Llu Tiriogaethol yn 1908 â Brigadau Milwyr Traed Gogledd Cymru, De Cymru a Swydd Gaer o dan orchymyn. Yn 1910 daeth Brigâd Ffin Cymru o dan orchymyn. Ar 13 Mai 1915 dyrannwyd y rhif “53”, i'r Adran, â'r brigadau'n cael eu rhifo 158 Brigâd (Gogledd Cymru), 159 Brigâd (Swydd Gaer) a 160 Brigâd (Ffin Cymru) Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, fe wnaeth 160 Brigâd wasanaethu yn Gallipoli, yr Aifft a Phalesteina.

Yn 1920 ailgyfansoddwyd y Llu Tiriogaethol fel 53ain Adran (Cymru), yn gorchymyn Brigadau Gogledd Cymru, De Cymru a Swydd Gaer. Ailddyrannwyd rhifau ym 1923, â Brigâd De Cymru'n cael ei rhifo'n 160. Trwy gydol yr Ail Ryfel Byd, fe wnaeth 160 Brigâd Milwyr Traed wasanaethu gyda'r 7fed Adran Arfog, 52 Adran Milwyr Traed ond yn bennaf 53ain Adran (Cymru) yn Ffrainc, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a'r Almaen.

Ar ôl cael ei hailddynodi'n 160 Brigâd (De Cymru) ym Mai 1953, datblygodd y Frigâd i gwmpasu'r holl Dywysogaeth fel 160 Brigâd (Cymru) Ar 1 Rhagfyr 2014 daeth y Frigâd yn 160fed Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys Cymru. Brigâd Llu Addasadwy a orchmynnir gan 1af Adran (Y Deyrnas Unedig).

ARWYDDLUN Y FRIGÂD

Datblygwyd yr arwyddlun gan yr Uwchfrigadydd B T Wilson CB DSO, a orchmynodd 53ain Adran (Cymru) ym 1939. Mae ar ffurf llythren W goch, y mae'r gwaelod ohoni'n far gorweddol; sy'n symbol o'r safle cadarn y gellir camu i ffwrdd oddi arno.
Mae'r cefndir gwyrdd yn gyfeiriad at y ffesinau gwyrdd o'r iwnifformau a wisgwyd gan 24ain Milwyr Traed a Chyffinwyr De Cymru.