We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Unedau'r Frigâd

Mae Pencadlys 160ain Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys Cymru'n Llu Addasadwy'n cynnwys unedau Rheolaidd ac Wrth Gefn ill dau fel a nodir yng nghynllun Byddin y Dyfodol 2020 Byddin Prydain. Mae'n cyflenwi effaith weithredol a chyfrifoldebau rhanbarthol ledled Cymru.

Mae gan y Frigâd ddwy uned reolaidd a dwy uned wrth gefn o dan orchymyn uniongyrchol.

Copy of OPCON units

14eg Catrawd Signalwyr (Rhyfela Electronig)

signals badge

Mae’r 14eg Catrawd Signalwyr (Rhyfela Electronig) yn darparu gallu cadarn a chynaliadwy o ran Rhyfela Electronig (EW) i gefnogi Cadlywyddion Tir ar leoliad, er mwyn galluogi ymgyrchoedd ar faes brwydr electronig.

Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol

royal mon badge

Peirianwyr Brenhinol Mynwy Brenhinol yw’r unig uned milisia yn y Fyddin Brydeinig erbyn hyn ac, fel y cyfryw, hi yw catrawd hynaf y Lluoedd wrth Gefn wedi iddi ymddangos mor gynnar â 1539 yn y Mwstwr Brenhinol o Unedau Milwrol yn y Deyrnas Unedig.

3 Y Cymry Brenhinol

r welsh badge

Trydydd Bataliwn y Cymry Brenhinol yw bataliwn Wrth Gefn y Gatrawd.

Catrawd 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Brenhinol

RLC badge

Mewn heddwch a gwrthdaro, mae’r Corfflu Logisteg Brenhinol (RLC) yn cadw’r Fyddin i fynd.

Cymru UOTC

wales UOTC badge

Mae Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgolion Cymru (WUOTC) yn gyfrifol am ddatblygu potensial myfyrwyr prifysgol dethol i fod yn arweinwyr, gan hefyd hybu ymwybyddiaeth am ethos, gwerthoedd a chyfleoedd gyrfaol y Fyddin.

Ysbyty Maes 203

203 field hosp badge

Mae Ysbyty Maes 203 (Cymru) yn un o ddeg ysbyty maes y Fyddin Wrth Gefn, a gall ddarparu hyd at 200 o welyau pan fydd yn llwyr weithredol.

Infantry Battle School

IBS logo

Mae'r Fyddin Brydeinig yn cynnwys y Staff Cyffredinol a'r Fyddin Faes, a all gael ei hanfon i bedwar ban, a'r Lluoedd Rhanbarthol sy'n eu cefnogi, ynghyd ag elfennau Ar y Cyd sy'n gweithio gyda'r Llynges Frenhinol a'r Awyrlu Brenhinol

101 Battalion REME

Royal Electrical and Mechanical Engineers' badge

Mae'r Fyddin Brydeinig yn cynnwys y Staff Cyffredinol a'r Fyddin Faes, a all gael ei hanfon i bedwar ban, a'r Lluoedd Rhanbarthol sy'n eu cefnogi, ynghyd ag elfennau Ar y Cyd sy'n gweithio gyda'r Llynges Frenhinol a'r Awyrlu Brenhinol

10 4 Regiment RA

RA logo

Mae'r Fyddin Brydeinig yn cynnwys y Staff Cyffredinol a'r Fyddin Faes, a all gael ei hanfon i bedwar ban, a'r Lluoedd Rhanbarthol sy'n eu cefnogi, ynghyd ag elfennau Ar y Cyd sy'n gweithio gyda'r Llynges Frenhinol a'r Awyrlu Brenhinol

Copy of OPCOM Units

1 RIFLES

Rifles logo

1 RIFLES, based in Beachley Barracks, Gloucestershire, consists of about 500 Riflemen who deploy on training and operations worldwide.

6 RIFLES

Rifles logo

6th Battalion The Rifles, one of two of the Regiment's Reserve battalions, comprises of 520 soldiers from across the Southwest and Midlands.

1 R Irish

RoyalIrishlogo74

The Battalion is currently leading the development of the British Army’s new Light Mechanized concept, utilising the latest light armoured vehicles.

2 R Irish

royal Irish badge

The 2nd Battalion The Royal Irish Regiment (2 R IRISH) is the only Army Reserve infantry Battalion in Northern Ireland.