We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Patrôl Ymarfer Cambria

Mae Ymarfer Patrôl Cambriaidd yn ymarfer batrôl barhaus am 36 awr, a redir yn flynyddol o fewn ac o gwmpas Mynyddoedd Cambriaidd Canolbarth Cymru.

Mae'r ymarfer yn un o safon fyd-eang, mae'n agored i bob un o'r tri gwasanaeth gyda phatrolau rheolaidd, UOTC, wrth gefn a rhyngwladol ac ystyrir ei bod yn un o'r digwyddiadau milwrol mwyaf llafurus ac urddasol, yn profi arweinyddiaeth, crefft maes, disgyblaeth a chadernid meddyliol a chorfforol ymgeiswyr.

Mae'r ymarfer yn agored i bob un o'r tri gwasanaeth gyda phatrolau rheolaidd, UOTC, wrth gefn a rhyngwladol ac ystyrir ei bod yn un o'r digwyddiadau milwrol mwyaf llafurus ac urddasol, yn profi arweinyddiaeth, crefft maes, disgyblaeth a chadernid meddyliol a chorfforol ymgeiswyr.

Wedi'i sefydlu dros 50 mlynedd yn ôl gan filwyr wrth gefn, mae'n ofynnol i dimau patrôl o wyth aelod symud mwy na 50cm ar gerdded yn cludo cyfartaledd o 30cg dros y tir anoddaf yng Nghymru mewn llai na 48 awr.

Mae'n ofynnol i batrolau ymgymryd â nifer o 'dasgau' ar eu llwybr, pob un yn profi agwedd wahanol ar filwra e.e. Llywio, cymorth cyntaf a symud clwyfedigion, CBRN, adnabod awyrennau, cerbydau a chyfarpar a chroesiad tactegol o afon i enwi ond ychydig.

Sefydlir pob patrôl o fewn cyd-destun senario realistig sydd yn aml yn cynnwys sefyllfa lle mae'n rhaid i batrolau groesi tir y gelyn, rhyngweithio â sifiliaid cyfeillgar a sifiliaid nad ydynt mor gyfeillgar neu grwpiau o filisia. Mae patrolau'n cael ôl-drafodaethau ar bopeth maent yn dod ar ei draws ar y llwybr yn ystod ôl-drafodaeth dactegol wrth gyrraedd diwedd eu patrôl.

Er nad yw Ymarfer Patrôl Cambriaidd yn gystadleuaeth, ychwanegir neu dynnir pwyntiau gan ddibynnu ar berfformiad, amser ac ymddygiad yn ystod y patrôl â medalau neu dystysgrifau'n cael eu rhoi gan ddibynnu ar eu sgôr.

I gael gwybodaeth bellach ffoniwch 01874 613280. Dilynwch y ddolen yn y panel ar y dde i ddysgu sut i ymgeisio.