We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Ymgysylltu â’r Gymuned

Mae'r tîm MCI yn gweithio i sefydlu perthnasau ag awdurdodau lleol, elusennau, unigolion a grwpiau o gyn-filwyr sy'n cefnogi'r gymuned gwasanaethau milwrol yng Nghymru. Y brif flaenoriaeth sifil ar gyfer y Lluoedd Arfog yng Nghymru yw'r Cyfamod Cymunedol. Sefydlwyd hwn yn 2011 er mwyn darparu cymorth ychwanegol i gymunedau lleol â phresenoldeb y Lluoedd.

Cyfamod Cymunedol

Mae'r Cyfamod Cymunedol yn caniatáu i'r awdurdodau lleol a sefydliadau'r 3ydd sector hynny yng Nghymru sydd wedi llofnodi, gyrchu cronfeydd ychwanegol gan Dîm Cyfamod Canolog a leolir yn Llundain a Phencadlys 160 Brigâd yn Aberhonddu. Erbyn hyn mae pob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi llofnodi'r Cyfamod ac yn ei dro maent yn bwydo i mewn i 7 Partneriaeth

Cronfa Gyfamod Cymunedol

Ar gyfer cymunedau, mae cyfamod y Lluoedd Arfog yn addewid o gydgymorth rhwng cymuned sifil a'i chymuned Lluoedd Arfog leol. Mae Cronfa Gyfamod ar gael ar gyfer prosiectau cymunedol sy'n cynnig grantiau bach hyd at £20,000 a grantiau mawr hyd at £500,000. Mae'r ddau lwybr i grantiau ar gau ar hyn o bryd a byddant yn ailagor yn y gwanwyn 2016. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r tîm MCI ar y rhif isod.

Saliwtiau Gwn 2016

Yn ystod 2016, â chaniatâd caredig Arglwydd Faer Caerdydd, 211 Magnelfa, 104 Catrawd, bydd Magnelaeth Frenhinol a leolir yn Abertyleri'n cynnal Saith Salíwt Gwn Brenhinol yng Nghastell Caerdydd a'r Pierhead ym Mae Caerdydd. Mae'r Saliwtiau hyn yn agored i'r cyhoedd a maent yn rhoi diwrnod gwych allan i blant ysgol a grwpiau eraill. Mae pob Salíwt Gwn yn cael ei staffio trwy 160X â dyletswyddau seremonïol yn cael eu cynnal gan unedau a leolir yng Nghymru.

  • 6 Chwef 17 – Esgyniad –
  • 21 Ebr 17 – Penblwydd y Frenhines
  • 2 Mehefin 17 – Diwnod y Coroni
  • 10 Mehefin 17 -Penblwydd Dug Caeredin
  • 11 Mehefin 17 - Penblwydd Swyddogol y Frenhines
  • 14 Tach 17 – Penblwydd Tywysog Cymru

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ar y Saliwtiau Gwn cysylltwch â'r tîm MCI ar y rhif a roddir isod.


Gŵyl Gerddoriaeth 11 Mehefin 16

Bydd yr Ŵyl Gerddoriaeth yn ddigwyddiad cyhoeddus amlwg iawn â Band Tywysog Cymru, Band Corfflu'r Dirprwy Gadfridog, Y Signalau Brenhinol, Y Reifflwyr a'r Cymry Brenhinol yn perfformio drwy gydol y penwythnos mewn sbectaclau ar wahân ac ar y cyd. Mae'r digwyddiad hwn yn cyd-ddigwydd â 90Ain Benblwydd Ei Mawrhydi'r Frenhines yn y prynhawn ar ôl y Salíwt Gwn ar 11 Mehefin 16 â seremoni am awr ym Mae Caerdydd am 1600-1700

Ffôn 01874 613202

E-bost 160X-MCI-SO2@mod.uk or 160X-MCI-SO3@mod.uk

Tîm Integreiddio Sifil Milwrol ar

Pencadlys 160 (Cymru) Brigâd

y Barics, Aberhonddu

Powys LD3 7EA