We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Uwch Reolwyr

Mae Pennaeth y Staff Cyffredinol (CGS) yn rheoli un Staff Byddin sy’n gweithio o Bencadlys y Fyddin yn Andover. Mae Pennaeth y Staff Cyffredinol yn rheoli’r Fyddin drwy dri is-gadlywydd 3 seren: Cadlywydd y Lluoedd Tir (CLF), Cadlywydd Datblygu a Hyfforddi’r Lluoedd (FDT) a’r Dirprwy-Gadfridog (AG).

Cadlywydd y Lluoedd Tir yw’r uwch gynrychiolydd ar y lefel 3 seren. Ef sy’n ddirprwy i Bennaeth y Staff Cyffredinol ac ef yw’r cadlywydd sy’n gyfrifol am gyflawni prif ganlyniadau’r Fyddin. Mae’r Fyddin Faes, y Lluoedd Wrth Gefn, y Sylfaen Gadarn a’r Rheolaeth Hofrenyddion ar y Cyd yn cael eu cyfuno drwy sefydlu Rheolaeth Lluoedd Tir.

Mae Pennaeth Cynorthwyol y Staff Cyffredinol (ACGS) yn rheoli ac yn cydlynu o’r Weinyddiaeth Amddiffyn ar draws yr is-gadlywyddion 3 seren gyda Phennaeth Staff y Lluoedd Tir (COS LF) yn ei gynrychioli ym Mhencadlys y Fyddin yn Andover.

Lluniwyd y strwythur newydd, mwy modern hwn er mwyn i’r Fyddin ryngweithio’n well gyda’r Weinyddiaeth Amddiffyn, y Llynges Frenhinol, yr Awyrlu Brenhinol ac asiantaethau eraill Llywodraeth y DU. Bydd hefyd yn fwy effeithlon wrth gysoni arferion adeg heddwch y Fyddin â’i dull gweithredu er mwyn iddi barhau i lwyddo.

Share this page

Bookmark and Share