We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Strwythur y Fyddin Brydeinig

Mae'r Fyddin Brydeinig yn cynnwys y Staff Cyffredinol a'r Fyddin Faes, a all gael ei hanfon i bedwar ban, a'r Lluoedd Rhanbarthol sy'n eu cefnogi, ynghyd ag elfennau Ar y Cyd sy'n gweithio gyda'r Llynges Frenhinol a'r Awyrlu Brenhinol. Mae'r Fyddin yn cyflawni tasgau a gaiff eu rhoi iddi gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig (DU) sydd wedi'i hethol yn ddemocrataidd.

Ei phrif dasg yw helpu i amddiffyn buddiannau'r DU, sy'n cynnwys Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Gall hyn olygu bod angen gwasanaethu dramor yn rhan o Lu Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd (NATO) neu unrhyw ymgyrch ryngwladol arall. Gall milwyr hefyd gymryd rhan yn ymgyrchoedd y Cenhedloedd Unedig (CU) a chael eu defnyddio mewn ymateb i argyfyngau eraill.


Y system gatrodol

Gofynion cynyddol y broses o ehangu'r ymerodraeth ynghyd â'r aneffeithlonrwydd a amlygwyd yn ystod Rhyfeloedd Napolean a arweiniodd at Ddiwygiadau Cardwell a Childers ar ddiwedd y 19eg ganrif. Y rhain a fu'n gyfrifol am greu'r Fyddin Brydeinig ar ei ffurf fodern ac am ddiffinio ei system gatrodol. Diwygiadau Haldane ym 1907 a greodd y Fyddin Diriogaethol sy'n dal i fodoli heddiw fel elfen wrth gefn wirfoddol y Fyddin.

Strwythur rheoli

Mae'r strwythur rheoli yn hierarchaidd gydag adrannau a brigadau yn gyfrifol am weinyddu grwpiau o unedau llai. Ceir Prif Unedau o faint catrawd neu fataliwn a mân unedau llai sydd naill ai'n blatynau neu'n is-unedau o faint cwmni. Mae'r holl unedau sy'n rhan o'r gwasanaeth naill ai'n perthyn i'r Fyddin Reolaidd (amser llawn) neu'r Fyddin Wrth Gefn (rhan-amser), neu maent yn gyfuniad o is-unedau o'r ddwy.


Confensiynau enwi

Mae enwau unedau yn wahanol am resymau hanesyddol. Dim ond sefydliad gweinyddol a seremonïol yw catrawd troedfilwyr a gall gynnwys sawl bataliwn. Mae bataliwn troedfilwyr yn cyfateb i gatrawd cafalri. Er mwyn cyflawni tasgau ymgyrchol, caiff grŵp brwydro ei sefydlu ar sail uned frwydro, a gefnogir gan unedau neu is-unedau o feysydd eraill. Un enghraifft o'r fath fyddai sgwadron o danciau ynghlwm wrth grŵp brwydro troedfilwyr arfog, ynghyd â milwyr ragchwilio, magnelfa a chymorth peirianyddol.

Y Fyddin Wrth Gefn

Mae’r Fyddin Wrth Gefn yn darparu milwyr wedi’u hyfforddi’n drylwyr sy’n gallu gweithio ochr yn ochr â milwyr y Fyddin Reolaidd ar orchwylion yn y DU a thramor.

*

Share this page

Bookmark and Share