We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Pencadlys 160ain Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys Cymru

Sefydlwyd Pencadlys 160ain Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys Cymru (yn flaenorol 160 Brigâd (Cymru) yn swyddogol ar 1af Rhagfyr 14 fel rhan o'r trawsnewid o Fyddin Prydain o 2020 a'r tu hwnt (Y Fyddin 2020). Brigadydd Martin Gamble yw Cadlywydd Pencadlys 160ain Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys Cymru.

Mae Pencadlys 160ain Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys Cymru yn un o Frigadau Llu Addasadwy'r Fyddin, a ddefnyddir ar gyfer ystod eang o dasgau, gan gynnwys darparu pencadlys ac unedau ar gyfer gweithrediadau hir, ymrwymiadau sefydlog, Ymgysylltu Amddiffyn dramor, ac ymgysylltu sifil y DU.

Fel Pencadlys Cymru mae'r Frigâd yn gofalu am holl unedau'r Fyddin yng Nghymru ac mae'n gyfrifol am ddarparu cymorth Safle Cadarn ar gyfer yr holl unedau Rheolaidd, Milwyr Wrth Gefn, Llu Cadetiaid y Fyddin a'r Corfflu Hyfforddi Swyddogion Prifysgol.

Gwnaed y cyfeiriad cyntaf at y frigâd yn 1915 pan ddyrannwyd rhifau i Adran Gymreig y Llu Tiriogaethol â 160 yn cael ei briodoli i Frigâd (Ffin Cymru).

Ar ôl cael ei hailddynodi'n 160 Brigâd (De Cymru) ym Mai 1953, datblygodd y Frigâd, â'i phencadlys yn Aberhonddu, Powys i gwmpasu'r holl Dywysogaeth fel 160 Brigâd (Cymru).

Mae gan y frigâd nifer o unedau Rheolaidd a Milwyr Wrth Gefn o fewn ei rhanbarth.

Cychwynnodd Adran Gymreig y Llu Tiriogaethol yn 1908 â Brigadau Milwyr Traed Gogledd Cymru, De Cymru a Swydd Gaer o dan orchymyn.