We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Hanes

Ffurfiwyd Band Adran Tywysog Cymru ar 22 Mai 2006 ac mae ei gartref ym Sain Tathan, De Cymru.

Prif swyddogaeth y band yw darparu cymorth cerddorol i’r Fyddin a Chatrodau Adran Tywysog Cymru.

Mae gan Adran Tywysog Cymru ddwy Gatrawd:

  • Catrawd Mersia
  • Y Cymry Brenhinol

Mae’r Band wedi perfformio mewn nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys paredau ffurfio Catrawd Mersia a’r Cymry Brenhinol, ar Ddydd Gŵyl Dewi 2007 gerbron EM y Frenhines, Prif Gyrnol y Cymry Brenhinol, yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ac yn Clarence House gerbron Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru, Prif Gyrnol MERSIA.

Mae’r Band wedi chwarae hefyd mewn paredau medalau a chroeso’n ôl i fataliynau Catrawd Mersia a’r Cymry Brenhinol a fu’n gwasanaethu’n ddiweddar yn Irac ac yn Affganistan.

Ymhlith perfformiadau amlwg eraill fu dathliadau Pen-blwydd y Frenhines yn Dubai a pherfformio i gynulleidfa dros 80,000 yng Ngêm Derfynol Cwpan FA yn Wembley.

Mae’r Band yn falch o barhau’r traddodiadau cerddorol lawer a ddatblygwyd dros 300 mlynedd o gerddoriaeth filwrol Prydain ac mae hefyd yn ehangu ei apêl drwy ei amrywiaeth gerddorol.

Share this page

Bookmark and Share