We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Hanes

Ffurfiwyd Band y Gwarchodlu Cymreig yn yr un flwyddyn â’r Gatrawd (1915), ac roedd yn cynnwys pedwar deg pedwar o gerddorion a Swyddog Gwarantedig - Andrew Harris, Arweinydd y Band.

Cyflwynwyd ei offerynnau cyntaf gan Ddinas Caerdydd ac, o ganlyniad, bu’r band yn gallu gwneud seremoni gyntaf Gwarchod y Brenin ar Ddydd Gŵyl Dewi 1916. Y noson honno, rhoes ei gyngerdd gyntaf ar lwyfan Tŷ Opera Llundain ac roedd yr achlysur yn gymaint o lwyddiant nes ennill enw da ar unwaith i’r band am ei safon gerddorol uchel.

Ers ei ffurfio, mae’r band wedi teithio’n helaeth ac wedi dod â rhodres a chrandrwydd y ffordd Brydeinig o fyw i lawer o bellafoedd y byd. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi ymweld â Sbaen, Awstralia, Gwlad Belg, yr Aifft, yr UDA a Chanada, a hefyd y Balcanau.

Daw’r cerddorion o bob rhan o’r DU ac maent yn gweithio’n barhaol yn Llundain, lle cânt y cyfle i fwynhau gyrfa gerddorol amrywiol a heriol. Gellir eu gweld yn rheolaidd yn seremoni Newid y Gwylwyr ym Mhalas Buckingham yn ogystal â llawer o achlysuron Gwladol a Seremonïol eraill.

Mae’r band yn defnyddio offerynwyr llinynnol ac mae’r gerddorfa siambr yn darparu cerddoriaeth yn rheolaidd mewn Arwisgiadau a Gwleddoedd Gwladol. Mae Pumawdau Pres a Chwythbren a Band Dawns amryddawn â repertoire helaeth yn rhoi digonedd o gyfleoedd perfformio amrywiol i’r cerddorion ac mae’r band yn perfformio’n rheolaidd gyda’r Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol a Cherddorfa Hallé yn rhai o’r swaeau mwyaf rhyfeddol a lwyfannir yn y Deyrnas Unedig.

Drwy ymddangos ar Songs of Praise y BBC ac mewn digwyddiadau chwaraeon clodfawr fel Gêm Derfynol Cwpan FA, Rasys Brenhinol Ascot a’r Bencampwriaeth Tennis Lawnt, cyflwynwyd cerddoriaeth y Band i gynulleidfa fyd-eang a rhoddwyd cyfle iddo rannu’r llwyfan gydag enwogion fel Katherine Jenkins, Bryn Terfel a Shirley Bassey.

Cynhelir cysylltiadau ag ardaloedd recriwtio Bataliwn 1af y Gwarchodlu Cymreig yng Nghymru drwy ymddangosiadau cyhoeddus rheolaidd, yn aml gyda llawer o’r corau meibion gwych y mae Cymru’n enwog amdanynt. Mae’r band hefyd yn cwrdd â phlant a phobl ifanc mewn gweithdai cerddorol a chymorthfeydd offerynnol, a magwyd cysylltiadau clòs ag ysgolion a cholegau amrywiol. Mae cyngherddau elusen er budd Cronfa Les y Fyddin, y Lleng Brydeinig Frenhinol a Chymdeithas Teuluoedd y Milwyr, y Morwyr a’r Awyrenwyr yn rhan arall o waith y band.

Drwy ei gymysgedd unigryw o gerddoriaeth gyffrous a threftadaeth falch, mae’r band yn dal i apelio at gynulleidfaoedd dros y byd i gyd.

Share this page

Bookmark and Share