We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Ysbyty Maes 203

Mae Ysbyty Maes 203 (Cymru) yn un o ddeg ysbyty maes y Fyddin Wrth Gefn, a gall ddarparu hyd at 200 o welyau pan fydd yn llwyr weithredol. Yn y dyfodol, mae’n bosibl y bydd datblygiadau’n lleihau’r uned i 50 o welyau fel ysbyty maes annibynnol neu’n ei gwneud yn rhan o ysbyty cynnal llu a chanddo 400 o welyau.

O ran daearyddiaeth, 203 yw ysbyty maes Cymru sy’n recriwtio o fewn ffiniau Cymru yn unig. Mae Pencadlys Catrodol yr Uned yn rhannu lleoliad gyda’i Sgwadron Pencadlys yn Llandaf, a cheir sgwadronau eraill yn Abertawe (Sgwadron A), Cwrt-y-Gollen (Sgwadron B) a Llandudno (Sgwadron C).

Mae aelodau o’r Uned wedi’u hanfon o’r blaen ar nifer o ymgyrchoedd gan gynnwys Rhyfel y Gwlff, Irac ac, yn fwy diweddar, Affganistan.

Bu rhagflaenydd Ysbyty Maes 203 (Cymru), sef 3ydd Ysbyty Cyffredinol y Gorllewin, yn gwasanaethu yn Fflandrys a bu ganddo hefyd dimau’n gweithio yn Southampton ac ysbytai ymadfer yng Nghaerdydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Caeodd yr Ysbyty Cyffredinol wedyn ym 1919 gan gadw adran yn Dumfries Place, Caerdydd.

Mae’r Fyddin Wrth Gefn, neu’r Fyddin Diriogaethol yn flaenorol, yn rhan o luoedd tir wrth gefn Prydain. Ynghyd â’r Fyddin Wrth Gefn Reolaidd mae’n darparu cymorth i’r Fyddin Reolaidd gartref a thramor

Dysgwch ragor am gyfleoedd, hyfforddiant, ymrwymiadau a heriau yn y Fyddin Wrth Gefn. Dilynwch y ddolen hon i’r adran 'Ymuno â’r Fyddin’ i weld Cwestiynau Cyffredin a chael gwybod sut mae ymgeisio.

Share this page

Bookmark and Share