We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Catrawd 157 (Cymru) y Corfflu Logisteg Brenhinol

Mewn heddwch a gwrthdaro, mae’r Corfflu Logisteg Brenhinol (RLC) yn cadw’r Fyddin i fynd. Cymorth logistaidd sy’n gwneud y gwahaniaeth rhwng llwyddo a methu, felly ble bynnag y bydd y Fyddin, bydd y Corfflu’n sicrhau bod ganddi’r cyflenwadau a’r cyfarpar i fod yn effeithiol a chwblhau ei gorchwyl.

A’r Corfflu’n eu cefnogi, gall dynion a menywod y Fyddin ddibynnu ar gael yr offer cywir at y gwaith a’r bwyd a’r adnoddau i’w helpu i lwyddo.

Un rhan allweddol o’r 'ergyd' yw Catrawd Cludiant Cymru, sef y gatrawd fwyaf ymhlith y Fyddin Wrth Gefn yng Nghymru. Symudwn gyflenwadau brwydro’n bell iawn i sicrhau bod gan y Fyddin bopeth sydd ei angen arni i wneud ei gwaith. Os oes modd ei lwytho i gefn tryc, gallwn ei gludo.

Hyfforddwn i gadw’n hunain yn heini i wneud ein gwaith a gall hwn fod yn waith corfforol caled. Dysgwn sut mae gyrru amrywiaeth eang o gerbydau ar bob math o ffyrdd ac ym mhob tywydd.

Rydym oll yn cyd-dynnu gan weithio’n galed a chwarae’n galed, ond mae digon o gyfleoedd i ollwng stêm.Ymunwch â ni am her, sgiliau newydd, teithio, antur, chwaraeon, cymwysterau a llawer mwy.

Cysylltwch â ni i gael gwybod rhagor.


Caerdydd

Pencadlys y Gatrawd / Sgwadron Cludiant (Morgannwg) 580 / Sgwadron Pencadlys (Caerdydd) 249, Tŷ Walter Cleall, Barics Maendy, Caerdydd CF14 3YE
02920 781 214


Abertawe

Sgwadron Cludiant (Gorllewin Morgannwg) 223, Canolfan y Fyddin Wrth Gefn, The Grange, West Cross, Abertawe SA3 5AD
01792 401 528


Caerfyrddin

Sgwadron Cludiant (Iwmyn Penfro) 224, Barics Picton, Caerfyrddin SA31 3BS
01267 237 114


Hwlffordd

Sgwadron Cludiant (Iwmyn Penfro) 224, Canolfan VC Dalton, Freemans Way, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TN
01437 768 492

Share this page

Bookmark and Share