We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Y Corfflu Drymiau

Mae’r Corfflu Drymiau’n bodoli heddiw yn sgil cyfuno 3ydd Bataliwn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ac 2il Fataliwn Catrawd Frenhinol Cymru ar 1 Gorffennaf 1999.

Mae’r Corfflu’n cynnwys aelodau sydd ym Marics Hightown, Wrecsam (Neilltuad Hightown - NH) a Barics Rhaglan, Casnewydd (Neilltuad Rhaglan - NRh). Ar hyn o bryd, maent wedi cadw bathodyn eu capanau Catrodol blaenorol; mae’n hawdd eu hadnabod gyda Chapanau Duon y Ffiwsilwyr (NH) a helmedau Gwynion y Gwladychwyr (NRh) gyda’u cysylltiad enwog ag amddiffyn Drifft Rorke, a gyrhaeddodd y sgrin fawr yn y ffilm 'Zulu'.

Mae’r Corfflu wedi perfformio mewn amryw ddigwyddiadau clodfawr gartref a thramor gan gynnwys Tatŵau Milwrol, achlysuron Gwladol a digwyddiadau Sifil. Yn ddiweddaraf oll ac yn fwyaf nodedig, bu’n perfformio er clod mawr yn Nhŷ Opera byd-enwog Sydney yn Awstralia, gyda Band Catrodol y Cymry Brenhinol.

Mae hefyd wedi teithio’n helaeth i wledydd eraill gan gynnwys Canada, Gwlad Belg, yr Iseldiroedd, Ffrainc, Jersey ac Ynys Manaw. Yn agosach i gartref mae wedi perfformio yn y Sioe Amrywiaeth Frenhinol yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd a Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-muallt, a gellir ei weld yn rheolaidd yng nghartref Rygbi Cymru yn Stadiwm y Mileniwm ar gyfer gemau rygbi rhyngwladol Cymru.

Mae’n parhau i berfformio’n unswydd fel Corfflu a chyda Band Catrodol y Cymry Brenhinol mewn llawer o achlysuron Milwrol a Sifil drwy gydol y flwyddyn. Mae Masgot y Gatrawd, ‘Siencyn yr Afr’, gydag Uwchgapten yr Afr, Sarsiant Joseph, yn mynd gyda’r Corfflu a’r Band Catrodol i lawer o’u perfformiadau.

Gwirfoddolwyr yw’r holl aelodau ac mae’n rhaid iddynt gydbwyso amserlen berfformio brysur iawn â’u swyddi amser llawn yn eu bywyd sifil.

Os hoffech chi fod yn aelod o’r Corfflu Drymiau, neu os ydych yn gwybod am rywun a hoffai ymuno, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r wybodaeth ar y dudalen hon.

Share this page

Bookmark and Share