We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Hanes y Band

Ar 1 Ebrill 1967, dadfyddinwyd yr hen Fyddin Diriogaethol a ffurfiwyd y Fyddin Diriogaethol ac Atodol Wirfoddol Wrth Gefn (T & AVR). Ar yr un pryd, cafodd yr hen fandiau uned eu chwalu a ffurfiwyd Band Byddin Diriogaethol ac Atodol Wirfoddol Wrth Gefn newydd i Gymru.

Roedd y Band hwn, o’r enw Band Gwirfoddolwyr Cymru ar ôl ei uned noddi, yn seiliedig ar Fand 2il Fataliwn Catrawd Sir Fynwy ac roedd yn cynnwys aelodau band o unedau eraill yn Sir Fynwy a Dwyrain Morgannwg.

Ar 1 Ebrill 1971, ehangwyd y Band hwn i ffurfio tri bataliwn: 3ydd Bataliwn (Gwirfoddol) y Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol, a 3ydd a 4ydd Bataliynau (Gwirfoddol) Catrawd Frenhinol Cymru.

Yn ddiweddarach yn ystod yr un flwyddyn, cafodd elfennau De Cymru eu hymgorffori ym Mand 3ydd Bataliwn (Gwirfoddol) Catrawd Frenhinol Cymru. Wedyn, trodd hwn yn Fand yr 2il Fataliwn (Gwirfoddol) ar 1 Hydref 1993, pan gyfunwyd y 3ydd a’r 4ydd Bataliynau.

Ym 1997 ffurfiwyd Band Byddin Diriogaethol Cymru, ac ym mis Ebrill 1999, oherwydd ffurfio Catrawd Frenhinol Cymru, enwyd y Band yn Fand Catrodol Catrawd y Cymry Brenhinol.

O ganlyniad i gyfuno eto ym mis Mawrth 2006 rhwng Catrawd Frenhinol Cymru a’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig i greu’r Cymry Brenhinol, dechreuwyd adnabod y Band yn ôl ei enw cyfredol – Band Catrodol y Cymry Brenhinol.

Arweinyddion Band (AB) a Chyfarwyddwr Cerddoriaeth (CC)

2007 - Presennol
Uwchgapten (CC) D Burton

2006 - 2007
Swyddog Gwarantedig 1 (AB) TC Baldwin

2002 - 2006
Swyddog Gwarantedig 1 (AB) P Coomer MBE

1986 - 2002
Capten (AB) DA McCarthy MBE

Share this page

Bookmark and Share