We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Y Pencadlys Catrodol

Croeso i’r Pencadlys Catrodol. Bwriad y dudalen hon yw rhoi gwybod ichi pwy ydym a beth yw ein rôl yn y Gwarchodlu Cymreig. Yn yr un modd â Phencadlysoedd Catrodol Troedfilwyr eraill, mae ein prif swyddfa yn Llundain. Fodd bynnag, mae gennym ail swyddfa yng Nghaerdydd. Rhoir y manylion isod.

Swyddfa Llundain

Regimental Headquarters Welsh Guards, Wellington Barracks, Birdcage Walk, London, SW1E 6HQ.

Swyddfa Caerdydd

Pencadlys Catrodol y Gwarchodlu Cymreig, Barics y Maendy, Heol yr Eglwys Newydd, Caerdydd, CF14 3YE.

Pencadlys y Bataliwn

Battalion Headquarters 1st Battalion Welsh Guards, Cavalry Barracks, Hounslow, TW4 6HD

E-bost: 1WG-ADJT@mod.uk

Rôl y Pencadlys

Yn gyffredinol, mae Pencadlys Catrodol naill ai’n uniongyrchol gyfrifol am redeg y Gatrawd ehangach neu’n chwarae rhan yn y broses hon. Nid yw hyn yn cynnwys y Gatrawd sy’n rhan o’r Fyddin Faes sydd â’i chadwyn awdurdod wahanol ei hun. Fodd bynnag, nid yw’n syndod bod llawer yn gyffredin rhwng y Pencadlys Catrodol a’r Bataliwn a chedwir cysylltiad agos rhwng y ddau.

Ar wahân i ddiogelu ethos a thraddodiadau’r Gwarchodlu Cymreig, prif gyfrifoldebau’r Pencadlys Catrodol yw:

 • Cynnal cysylltiadau agos y Gatrawd â’r genedl. Er enghraifft, cysylltu â meiri a chynghorau yn ogystal â theithiau Bataliwn a Band yng Nghymru
 • Darparu gwasanaeth lles i aelodau o’r Gatrawd sydd mewn angen ac mewn cysylltiad agos ag elusennau Milwyr
 • Sicrhau Cymdeithas Gatrodol gref lle mae cyn-aelodau’r Gatrawd yn gallu cwrdd a hel atgofion yn ogystal â thrafod y newyddion diweddaraf
 • Rhedeg Ymddiriedolaethau Elusennol a chyfrifon y Gatrawd
 • Recriwtio swyddogion posibl i’r Gatrawd
 • Cefnogi dyletswyddau a rolau defodol yr Osgordd fel Parêd Pen-blwydd y Frenhines
 • Goruchwylio Band y Gwarchodlu Cymreig
 • Cynnal digwyddiadau Catrodol fel Dydd Gŵyl Dewi a’r Dyddiau Sul Catrodol.
 • Rhedeg, cynnal a gwerthu pethau cofiadwy Catrodol
 • Rhedeg a chynnal archifau Catrodol am Warchodluwyr Cymreig sydd wedi ymddeol
 • Cyfrannu at wefan y Gatrawd
 • Diogelu a chynnal a chadw eiddo’r Gatrawd

Share this page

Bookmark and Share