We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Chwaraeon a Hyfforddiant Anturus

Mae chwaraeon a theithiau hyfforddiant anturus, fel plymio o’r awyr yn Arizona, yn rhan hanfodol o fywyd yn y Gwarchodlu Cymreig. Mae chwaraeon a hyfforddiant anturus yn helpu i feithrin sgiliau cyd-dynnu, yn profi ac yn datblygu dewrder pobl ac, yr un mor bwysig, yn hwyl a sbri.

A chithau’n aelod o’r Gwarchodlu Cymreig, byddwch chi’n gallu mynd yn rheolaidd i wneud unrhyw chwaraeon a ddewiswch ar unrhyw lefel. Ar hyn o bryd, mae gan y Bataliwn dîm rygbi cryf yn ogystal â thimau pêl-droed, bocsio, athletau a sgïo.

Mae’r Bataliwn yn gwario miloedd bob blwyddyn yn anfon Gwarchodluwyr ar alldeithiau hyfforddiant anturus. Yn ddiweddar, aeth ein milwyr i sgwba-blymio yn y Bahamas, plymio o’r awyr yn America, sgïo yn Alpau Ffrainc a hwylio o amgylch y byd. Mae’r alldeithiau hyn yn magu hyder ac yn cynyddu doniau’r rheini sy’n cymryd rhan ac felly’n eu gwneud yn filwyr gwell a mwy proffesiynol ar gyfer ymgyrchoedd.

Un alldaith anturus ddiweddar oedd Ymarfer Iron Guardsman. Dechreuwyd hwn yn ffordd heriol o ddychwelyd o Ymgyrchoedd ym Mosnia yn 2007, sef beicio o Fosnia i Calais, caiacio ar draws y sianel, ac yna rhedeg o Dover i Farics Wellington yn Llundain; cymerodd 31 diwrnod i gyd.

Yn ddiweddarach, mae tîm rygbi’r Bataliwn wedi ennill rhywbeth i genfigennu wrtho, sef lle yng ngêm derfynol Cwpan Rygbi’r Fyddin dros y tair blynedd ddiwethaf. Roeddem yn ail yn 2009 a 2010 ac yn fuddugol yn 2011. Rydym wedi trosglwyddo Cwpan y Fyddin yn ddiweddar am nad oeddem yn gallu cystadlu yn 2012 am fod y Bataliwn wedi’i anfon i Affganistan. Dychwelwn yn 2013 ar drywydd y Cwpan eto.

Cafodd tîm pêl-droed y Bataliwn flwyddyn eithriadol yn 2011 hefyd, a hynny yn ail safle Cwpan y Troedfilwyr, a llwyddo i gyrraedd Gemau Cynderfynol y Cwpan Adrannol a Gemau Go-gynderfynol Cwpan y Fyddin. Byddan nhw eto’n colli tymor 2012 oherwydd y tymor yn Affganistan ond edrychant ymlaen at 2013.

Mae ganddynt hefyd gysylltiad â’n tîm lleol yn Llundain, sef Clwb Pêl-droed Brentford.

Chwaraeon yn y Fyddin

*

Mae chwaraeon yn holl bwysig i forâl, lles ac effeithiolrwydd ymgyrchol personél y Fyddin.

Hyfforddiant Anturus yn y Fyddin

wakeboarding

Mae Hyfforddiant Anturus yn ychwanegiad gwerthfawr at hyfforddiant milwrol ffurfiol, gan helpu i gynnal gwerthoedd a safonau’r Fyddin Brydeinig.

Share this page

Bookmark and Share