We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Y Band Catrodol a’r Corfflu Drymiau

Mae Band Catrodol y Cymry Brenhinol yn meddu ar arddull a repertoire hyblyg sy’n unigryw ac yn boblogaidd iawn boed ar barêd fel band gorymdeithio, neu ar y llwyfan cyngerdd. Mae’r holl gerddorion yn aelodau o’r Fyddin Wrth Gefn.

Pan fydd yn chwarae, yn gorymdeithio ac yn canu, portreadir yr ansawdd cerddorol hwnnw y mae’r band yn enwog ledled Cymru amdano. Diddorol hefyd yw nodi mai hwn yw’r band pres cyfan gwbl olaf sy’n weddill yn y Fyddin Brydeinig.

Mae’r band wedi teithio dramor yn helaeth, gan gynnwys gwledydd fel Gwlad Belg, yr Almaen, Ffrainc, ac yn 2007, taith o Awstralia. Mae’r Band hefyd yn chwarae mewn llawer o ddigwyddiadau chwaraeon pwysig, yn arbennig mewn gemau Rygbi rhyngwladol pan fydd tîm rygbi Cymru’n cystadlu.

Mae cefnogwyr rygbi ym mhedwar ban wrth eu bodd yn gweld y Band yn parhau i ymddangos yn Stadiwm fyd-enwog y Mileniwm yng Nghaerdydd. Ar lawer o ymrwymiadau allanol, mae Corfflu Drymiau 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol yn ymuno â’r Band, a’i steil a’i arbenigedd di-ail ei hun yn coroni unrhyw berfformiad.

Mae Band Catrodol y Cymry Brenhinol yn enwog am ei allu amryddawn, ac o ganlyniad mae’n gallu darparu cerddoriaeth ar gyfer pob math o ddigwyddiadau ac achlysuron.

Mae’r cyfuniadau canlynol ar gael:

  • Band Gorymdeithio
  • Band Cyngerdd
  • Tîm Ffanffer

Mae rhagor o fanylion am y cyfuniadau hyn wedi’u rhestru isod. Os hoffech chi archebu un ar gyfer eich digwyddiad chi, cysylltwch â ni.

Y Band Gorymdeithio

Band gorymdeithio trwsiadus sy’n ychwanegu lliw a llun at unrhyw ddigwyddiad. Mae’r Band yn perfformio arddangosiadau gorymdeithio ar gyfer y digwyddiadau mwyaf amrywiol, er enghraifft, Tabyrddu’r Enciliad, Tatŵau Poblogaidd, Sioeau Sirol, a Band Gorymdeithio Cabaret dan do mewn gwesty neu theatr. Heb os, mae’r band gorymdeithio’n wledd i’r llygaid. Mae tiwnigau coch llachar y Band a’i offerynnau aur yn cael cryn argraff bob tro.


Y Band Cyngerdd

Er mai gorymdeithiau yw’r math mwyaf poblogaidd o gerddoriaeth filwrol yn naturiol, gyda’i unawdwyr gwych niferus gall y band cyngerdd chwarae bron i unrhyw steil yr hoffech sôn amdani. Mae’r band cyngerdd yn hynod boblogaidd ymhlith cynulleidfaoedd o bob oedran ac mae’n ymfalchïo yn ei raglen ddifyrrus ac amrywiol o gerddoriaeth bob tro iddo ymddangos ar y llwyfan.


Y Tîm Ffanffer

Mae gan Fand Catrodol y Cymry Brenhinol Dîm Ffanffer sy’n addas i unrhyw achlysur ffurfiol neu seremonïol. Mae’r Tîm Ffanffer wedi chwarae mewn llawer o wahanol achlysuron gan gynnwys ymweliadau brenhinol, ymweliadau gwladol, achlysuron chwaraeon, seremonïau agoriadol ac achlysuron personol fel priodasau, pen-blwyddi a phen-blwyddi priodas. Mae’r tîm ffanffer yn cynnwys pedwar trympedwr, ond gellir ychwanegu atynt dri thrymped tenor a thympan.

Cysylltwch â ni

Mae’r band ar gael ar gyfer digwyddiadau milwrol a sifil neu, os hoffech drafod gyrfa bosibl yng Ngherddoriaeth y Fyddin, gwnewch hynny gan ddefnyddio unrhyw un o’r dulliau a restrir isod.

Cyfeiriad gohebiaeth

Sifil

Telephone: 029 20 781315

Email: 3RWelsh-NRPSBand@mod.uk

Band Catrodol y Cymry Brenhinol
Barics y Maendy
Heol yr Eglwys Newydd
Caerdydd CF14 3YE
Milwrol: 94355 8315

Cyfeiriad Ystafell y Band

Telephone: Ddim ar gael

Band Catrodol y Cymry Brenhinol
Barics Rhaglan
Allt-yr-yn View
Casnewydd NP20 5XE

Share this page

Bookmark and Share