We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Dyletswyddau seremonïol

Mae’r Gwarchodlu Cymreig, sy’n Gatrawd o Droedfilwyr yn yr Osgordd, yn falch o warchod Ei Mawrhydi’r Frenhines yn ei phreswylfeydd brenhinol.

Yn flaenorol, roedd Bataliwn hanfon i'r Balcanau ar daith gweithredol chwe mis o Lundain ac yr ydym wedi dychwelyd o ail daith o Afghanistan yn 2012. Bu nifer o ymarferion tramor chwe-wythnos, y rhai mwyaf diweddar oedd i Belize a Kenya.The famous red tunic and bearskinWrth gyflawni’r ddyletswydd hon, mae’r Bataliwn yn gwarchod o Farics Wellington yng nghanol Llundain, ond ar hyn o bryd mae’n gweithredu o Farics y Marchoglu yn Hounslow yng ngorllewin Llundain.

Wrth wneud ei waith seremonïol, mae’r Bataliwn yn darparu Gwarchodluwyr ym Mhalas St James a Phalas Buckingham, Castell Windsor a Thŵr Llundain. Mae paredau a thasgau seremonïol eraill yn cynnwys Cyflwyno’r Faner a Gosgorddion er Anrhydedd ar gyfer Penaethiaid Gwladol sy’n ymweld.

Mae’r rheini sydd ar barêd yn gwisgo’r diwnig goch a’r cap croen arth enwog wrth wneud eu holl ddyletswyddau, neu Gotiau Mawrion yn y gaeaf.

Un ffordd o wahaniaethu rhwng catrodau’r Troedfilwyr yw sylwi ar y botymau ar y diwnig. Mae’r Gwarchodluwyr Cymreig yn gwisgo eu botymau mewn grwpiau o bump ac mae ganddynt blu gwyn a gwyrdd ar eu capiau croen arth.

Roedd y Bataliwn yn falch o gymryd rhan yn y Briodas Frenhinol ym mis Ebrill 2011 rhwng Tywysog William a Kate Middleton, gan ddarparu’r Osgordd Frenhinol er Anrhydedd ym Mhalas Buckingham gyda gweddill y Bataliwn mewn rhes ar hyd llwybr yr orymdaith ar Horse Guards Parade.

Nid dyletswyddau seremonïol yn unig a wna’r Bataliwn yn ystod y ddwy flynedd, oherwydd rhannir y dyletswyddau rhwng dau Fataliwn arall o leiaf sy’n cael eu clustnodi i wneud dyletswyddau seremonïol. Er mwyn ei gadw’n heini ac yn gyfredol o ran sgiliau milwrol, anfonir y Bataliwn fel arfer ar ymarferion tramor a thymhorau ymgyrchol tra bydd wedi’i osod yn Llundain.

Yn y gorffennol, mae’r Bataliwn wedi bod i’r Balcanau am chwe mis o dymor ymgyrchol o Lundain ac rydym newydd ddychwelyd o ail dymor yn Affganistan. Cafwyd nifer o ymarferion chwe wythnos, a’r diweddaraf ohonynt i Belize yng Nghanolbarth America.

Share this page

Bookmark and Share