We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Recriwtio Swyddogion

Dim ond llond dyrnaid o gomisiynau sydd ar gael yn y Gwarchodlu Cymreig bob blwyddyn ac mae’r gystadleuaeth yn frwd. Os ydych chi’n meddu ar y priodoleddau corfforol a meddyliol, y cymeriad a’r hyder i lwyddo, amlinellir isod y drefn i’w dilyn i gael eich dyrchafu’n swyddog ifanc yn un o’r Catrodau enwocaf yn y byd.

Swyddog – Sut i Ymuno

Cam 1 – Cael y cymwysterau academaidd angenrheidiol – Sicrhau bod gennych y cymwysterau academaidd sy’n ofynnol.

Cam 2 – Cysylltu drwy anfon e-bost at Gyrnol T C S Bonas yn DINF-FtGds-WG-Regt Adjt@mod.uk. Y rhif ffôn yw 020 7414 3288. Gwnewch gais ar yr un pryd i Fwrdd Dewis Swyddogion y Fyddin (mae dolen ar ochr dde’r dudalen).

Cam 3 – Bwrdd Dewis Swyddogion y Fyddin (AOSB) – Yn gyntaf, rhaid i unrhyw un sydd am fod yn swyddog ddilyn proses ddewis dau gam a llwyddo ynddi yn y Bwrdd Dewis yn Westbury yn Wiltshire.

Sylwer: Mae ysgoloriaeth chweched dosbarth ar gael i ymgeiswyr a hoffai nawdd ariannol drwy eu dwy flynedd olaf yn yr ysgol. I gael gwybod rhagor, dilynwch ddolen ‘Wanted: Future Officers’ ar ochr dde’r dudalen hon.

Cam 4 – Academi Filwrol Frenhinol Sandhurst (RMAS) – Pan fyddwch wedi cwblhau eich hyfforddiant academaidd ac wedi llwyddo ym Mwrdd Dewis Swyddogion y Fyddin, byddwch chi’n gymwys i ddechrau hyfforddi yn Sandhurst. Bydd y rhan fwyaf o swyddogion cadét yn cwblhau’r Cwrs Comisiynu 11 mis yn Sandhurst. Mae hwn yn cynnwys tri thymor o 14 wythnos yr un. Mae’r hyfforddiant yn ymdrin ag ystod eang o sgiliau a gwybodaeth o reoli, arwain, ffitrwydd a thrin arfau. Trowch at y ddolen ar y dde.

Cam 5 – Eich Comisiwn – Ar ôl cwblhau eich hyfforddiant yn Sandhurst, mae comisiwn yn cael ei ddyfarnu i chi. Y comisiwn arferol i swyddog ifanc sy’n ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig yw Comisiwn cyfyngedig Gwasanaeth Byr (SSC), sy’n cynnig tymor 3 blynedd o wasanaeth.

Cam 6 – Cwrs Brwydro Cadlywyddion Platŵn (PCBC) – Ar ôl Sandhurst byddwch chi’n mynychu Hyfforddiant Troedfilwyr arbenigol ar y Cwrs Brwydro Cadlywyddion Platŵn yn Aberhonddu yn ne Cymru. Cynhelir hyfforddiant pellach drwy gydol eich gyrfa er mwyn ichi gymhwyso ac i’ch paratoi chi at eich lefelau newydd o reolaeth a chyfrifoldeb.

Y Cam Olaf – Ymuno â’r Gatrawd – Rydych wedi cyrraedd o’r diwedd a byddwch chi’n ymuno ag un o’r cwmnïau reiffl yn Gadlywydd Platŵn a byddwch yn rhan o Ystafell Fwyta’r Swyddogion.

Pob hwyl gyda’ch cais a’ch penderfyniadau; mae’n siŵr mai’r Gwarchodlu Cymreig fydd yr un cywir!

Share this page

Bookmark and Share