We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Cymdeithasau Catrodol

Ers bron i ganrif, mae cymdeithasau cymrodyr, drwy eu rhwydwaith o ganghennau lleol, wedi galluogi cyn-aelodau o'r gatrawd i gwrdd yn rheolaidd. Maent hefyd yn cydgysylltu cymorth i filwyr y gatrawd sy'n ei chael yn anodd oherwydd salwch a chaledi yn y teulu.
Cyn-filwyrMae'r cymdeithasau hefyd yn cysylltu cymrodyr â milwyr presennol, gan roi'r cyfle iddynt ymweld â Bataliynau rheolaidd hyd yn oed pan fyddant dramor.

Y 24ain, Clwb Cymrodyr Cyffinwyr De Cymru a sefydlwyd ar Ddiwrnod Drifft Rorke (22ain/23ain Ionawr) 1909 ym Marics Oudenarde, Aldershot.

Cymdeithas Cymrodyr y Gatrawd Gymreig a sefydlwyd ym mis Ionawr 1911.

Cymdeithas y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig a wnaeth gwrdd am y tro cyntaf ar 4ydd Hydref 1912 ac a sefydlwyd yn ffurfiol drwy ddogfen ymddiriedolaeth ar 22ain Ebrill 1924.

Mae gan gatrodau cyfansoddol y Cymry Brenhinol rwydwaith o ganghennau cydgysylltiol. Dros amser, disgwylir i'r canghennau gael eu hintegreiddio'n raddol gan arwain at gynnal digwyddiadau ar y cyd.

Os hoffech gysylltu â'r canghennau lleol, gwnewch hynny drwy Bencadlys y Gatrawd yng Nghaerdydd.

Dolen y Pencadlys Catrodol

Share this page

Bookmark and Share