We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Amgueddfeydd

Lleoliadau'r Amgueddfeydd

Arddangosfa Firing Line

Amgueddfa'r Milwr Cymreig, Castell Caerdydd

Title|Arddangosfa Firing Line;Lat|51.481744;Lng|-3.182216;Url|/infantry/regiments/30169.aspx

Amgueddfa Gatrodol y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Castell Caernarfon, Caernarfon, Gwynedd, Gogledd Cymru

Title|Amgueddfa Gatrodol y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ;Lat|53.139463;Lng|-4.276932;Url|/infantry/regiments/30169.aspx

Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol

Amgueddfa Cyffinwyr De Cymru, Y Barics, Aberhonddu, Powys

Title|Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol;Lat|51.944318;Lng|-3.384068;Url|/infantry/regiments/30169.aspx

Firing Line - Amgueddfa Castell Caerdydd

Mae Firing Line yn gysyniad unigryw ac arloesol a ddatblygwyd drwy weledigaeth Bataliwn 1af Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines a'r Cymry Brenhinol.

Bydd Firing Line yn arddangosfa o'r radd flaenaf sy'n dathlu dros 300 mlynedd o hanes clodwiw yr ymfalchiir ynddo'n fawr sy'n cynnwys Brwydr Waterloo yn 1815, Drifft Rorke yn erbyn y Zwlŵaid yn 1879 yn ogystal â gwasanaeth diweddar yn Irac ac Affganistan heddiw. 

Bydd arddangosfa Firing Line mewn cyfleuster addas 450 metr sgwâr yng Nghastell Caerdydd. Mae'r safle yn gallu manteisio ar y ffaith ei fod wrth ymyl yr arddangosfeydd cyhoeddus yng Nghastell Caerdydd, y mae'n eu hategu ac yn ymhelaethu arnynt.

Amgueddfa Gatrodol y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig

Mae casgliad yr amgueddfa yn ymdrin â'r 300 mlynedd yn hanes catrawd troedfilwyr hynaf Cymru ac mae’n llenwi pum llawr mewn dau dŵr yn y castell.

Gellir gweld lifrai, medalau ac arteffactau catrodol brwydrau amrywiol yn eu holl ogoniant.

Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol

Casgliadau catrodol Cyffinwyr De Cymru a Chatrawd Sir Fynwy yw testun arddangosfeydd o safon yr amgueddfa gatrodol ysblennydd hon.

Mae'r arddangosion sy'n ymdrin â gweithgareddau'r Gatrawd yn ystod Rhyfel Eingl-Zwlaidd 1879 gan gynnwys ymgyrch ddewr y 24ain i amddiffyn Drifft Rorke yn arbennig o ddiddorol.

Mae'r ystafell fedalau yn cynnwys bron i 3,500 o fedalau ac mae'r 16 o fedalau Croes Fictoria a enillwyd gan aelodau'r Gatrawd yn ganolbwynt trawiadol.

Share this page

Bookmark and Share