We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Chwaraeon a Hyfforddiant Anturus

Er bod bywyd yn y Gatrawd yn brysur, rydym yn hoffi achub ar bob cyfle i ymlacio a mwynhau ein hunain. Yn ogystal â hyfforddi’n rheolaidd i gadw’n heini, rydym yn mwynhau cystadlu mewn chwaraeon amrywiol ar lefel bataliwn fwy anffurfiol a hefyd mewn cystadlaethau mwy o faint a gynhelir ar gyfer y Fyddin gyfan.

Aelodau o'r Frenhinol Cymru ar deifio hyfforddiant anturus.Yn ogystal â rygbi, byddwn yn cystadlu hefyd mewn amrywiaeth eang o gampau eraill gan gynnwys pêl-droed, bocsio, sboncen, hwylio a sgïo.

Rydym hefyd yn ceisio trefnu hyfforddiant anturus i'n milwyr mor aml â phosibl. Yn wahanol i chwaraeon cyffredin, nod yr hyfforddiant anturus yw eich herio mewn ffyrdd anghyffredin.

Mae'n ffordd dda o feithrin sgiliau cyd-dynnu, sgiliau cyfathrebu a'r gallu i feddwl dan bwysau ond gan fwynhau ar yr un pryd gobeithio.

Gall hyn fod mor syml ag wythnos yn mynydda yn Eryri ond gallai olygu mynd ar hirdaith unrhyw le yn y byd. Yn ddiweddar, mae ein milwyr wedi mwynhau teithio i fynd i blymio, dringo, caiacio a mynd ar deithiau cerdded hir.

Share this page

Bookmark and Share