We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Ymunwch â’r Cymry Brenhinol

Gall y Cymry Brenhinol gynnig gyrfa gyffrous a heriol sy'n llawn boddhad. Ceir llawer iawn o gyfleoedd i deithio ac i ddatblygu'n bersonol ac yn broffesiynol. Mae gennym swyddi gwag ar hyn o bryd a hoffem glywed gan unrhyw un sy'n credu bod ganddo'r hyn sydd ei angen i ymuno â'r Gatrawd.

Gyrfa fel Milwr

Ymunwch Frenhinol Cymru fel milwrYchydig iawn o swyddi yn y Fyddin a all gyfateb i'r antur a'r cyffro mawr sy'n gysylltiedig â bod yn Droedfilwr gyda'r Cymry Brenhinol.

P'un a fyddwch yn cymryd rhan mewn ymgyrch neu ymarfer, yn gwneud gwaith heddychlon neu waith dyngarol, prin fydd y dyddiau na deimlwch y wefr o wthio'ch hun i'r eithaf a chyflawni rôl hanfodol.

Byddwch yn cael yr hyfforddiant milwrol gorau yn y byd er mwyn ichi ymdopi ag unrhyw sefyllfa, boed ar batrôl yn Affganistan neu’n abseilio drwy'r jyngl yn Belize.

Er mwyn ymuno â'r Cymry Brenhinol ewch i swyddfa yrfaoedd leol y Fyddin a gofynnwch am gael siarad â swyddog recriwtio'r Cymry Brenhinol, neu ffoniwch y Tîm Cymorth Recriwtio ar 02920 781229.

Gallwn hyd yn oed fynd â chi i'r swyddfa yrfaoedd os oes angen neu, os hoffech gael golwg ar fywyd yn y Gatrawd cyn ymuno, gallwch fynd ar un o'n Cyrsiau Cipolwg ar y Gatrawd yn rhad ac am ddim.

Gyrfa fel Swyddog

Ymunwch Frenhinol Cymru fel swyddogMae bod yn Swyddog gyda'r Cymry Brenhinol yn cynnig heriau a chyfleoedd heb eu hail. Ar ôl cwblhau eich hyfforddiant i fod yn swyddog yn Sandhurst, eich her gyntaf fydd arwain platŵn o filwyr y Cymry Brenhinol.

O ganlyniad i'w cymeriad a'u traddodiadau Cymreig, mae milwyr a swyddogion y Cymry Brenhinol yn grŵp teuluol clòs a byddwch yn ymuno â Chatrawd unigryw sydd â hanes maith a chysylltiadau â threfi a phentrefi ledled Cymru.

Mae'n fraint cael arwain milwyr y Cymry Brenhinol - maent yn haeddu'r gorau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Swyddog a bod yn gyfrifol am Blatŵn o 32 o ddynion ewch i swyddfa yrfaoedd leol y Fyddin am ragor o wybodaeth.

Share this page

Bookmark and Share