We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

3 Y Cymry Brenhinol

Trydydd Bataliwn y Cymry Brenhinol yw bataliwn Wrth Gefn y Gatrawd. Mae ein pencadlys ym Marics y Maendy yng Nghaerdydd, ond mae safleoedd gan y Cwmni hefyd ledled Cymru yn Abertawe, Pontypridd, Aberystwyth, Wrecsam a Bae Colwyn. Cynhaliwn ein hyfforddiant ar sail ran-amser, sef un noson yr wythnos a nifer o benwythnosau'r flwyddyn.

Ymunwch â ni

A chithau’n aelod o 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol, unig gatrawd troedfilwyr y Fyddin Wrth Gefn yng Nghymru, byddwch yn dysgu amrywiaeth o sgiliau milwrol fel trin arfau, saethu, Patrolio, sut mae byw a goroesi yng nghefn gwlad yn ogystal â’r cyfle i wella eich ffitrwydd a gwneud ffrindiau arbennig.

Mae 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol yn cefnogi’r Fyddin reolaidd gan ddarparu dynion ac adnoddau ychwanegol ar ymgyrchoedd, ac yn aml mae’n milwyr wedi’u hanfon i Affganistan, Cyprus neu unrhyw fan arall lle gwelir y Fyddin Brydeinig.

Gallech weithio i gael trwyddedau gyrru hyd at LGV a chymwysterau crefft eraill gan ddibynnu ar y rôl a ddewiswch – er enghraifft cogydd neu fecanydd. Dewch i gwrdd â ni drwy alw yn un o Ganolfannau’r Fyddin Wrth Gefn.

Canolfannau’r Fyddin Wrth Gefn

Pencadlys, 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol
3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol, Barics y Maendy, Caerdydd CF14 3YE
Dewch i gwrdd â ni ar ddydd Mawrth rhwng 7.30 a 9.30pm
Ffôn: 029 2078 1231

Cwmni B, 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol
Canolfan y Fyddin Wrth Gefn, Alamein Road, Morfa, Abertawe SA1 2HP
Dewch i gwrdd â ni ar ddydd Mercher rhwng 7.30 a 9.30pm
Ffôn: 01792 450120

Boulevard Street, Brieuc, Aberystwyth SY23 1PH
Dewch i gwrdd â ni ar ddydd Mawrth rhwng 7.30 a 9.30pm
Ffôn: 01792 450120

Cwmni C, 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol
The Broadway, Pontypridd CF37 1BW
Dewch i gwrdd â ni ar ddydd Mawrth rhwng 7.30 a 9.30pm
Ffôn: 01443 403095

Cwmni D, 3ydd Bataliwn y Cymry Brenhinol
Canolfan y Fyddin Wrth Gefn, Groes Road, Bae Colwyn LL29 8PU
Dewch i gwrdd â ni ar ddydd Mawrth rhwng 7.30 a 9.30pm
Ffôn: 01492 532304

Share this page

Bookmark and Share