We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Y Cymry Brenhinol

Y Cymry Brenhinol yw Catrawd Troedfilwyr Cymru, sy'n cynnwys un bataliwn rheolaidd ac un wrth gefn. Mae gan y Cymry Brenhinol hanes hir a mawreddog ac mae wedi cynhyrchu milwyr dewr, cryf, medrus a phroffesiynol.

Mae gan y Gatrawd gysylltiadau cryf â Chymru o hyd ac mae'n hynod falch o'i hetifeddiaeth Gymreig. Drwy ymuno â'r Cymry Brenhinol, dewch yn aelod o deulu unigryw, a all gynnig gyrfa heriol ac amrywiol ond, yn fwy na dim, un sy'n llawn boddhad.

Ffurfiwyd y Cymry Brenhinol ar 1 Mawrth 2006 drwy gyfuno tair Catrawd flaenorol

  • Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig
  • Catrawd Frenhinol Cymru
  • Catrawd y Cymry Brenhinol (y Fyddin Diriogaethol)

Daeth y tair catrawd hyn ynghyd i sefydlu'r Cymry Brenhinol sy'n cynnwys y bataliwn canlynol:

1 Y Cymry Brenhinol

Bataliwn 1af y Cymry Brenhinol (1 R CYMRAEG) yn cael ei leoli yn Lucknow Barracks yn Tidworth

3 Y Cymry Brenhinol

Trydydd Bataliwn y Cymry Brenhinol yw bataliwn y Gatrawd o’r Fyddin Wrth Gefn.

Share this page

Bookmark and Share