We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Diwrnod ym mywyd milwr QDG

0800 - 0900 Hyfforddiant Corfforol Gall hwn amrywio o rediad cyson i ymarferion cyfres i weithgareddau fel hyfforddiant brwydro, sy’n gallu cynnwys gweithgareddau fel rasys stretsier a brwydro heb arfau. Caiff y cyfan ei ddysgu gan Hyfforddwyr Hyfforddiant Corfforol.
0900 - 0930 Brecwast – ‘Talu Wrth Fwyta’ yw pob pryd felly rydych yn talu am yr hyn y byddwch yn ei fwyta. Mae’r ffreutur yn cynnig dewis amrywiol o brydau am bris rhesymol iawn.
0930 – 1230 Gwaith y bore – Gall hyn amrywio’n fawr o weithio ar y cerbydau i gael gwersi ar systemau arfau neu dactegau neu ymarfer eich sgiliau ar ardal hyfforddi leol.
1230 - 1330 Cinio
1330 – 1630 Gwaith y prynhawn – Fel arfer, bydd y gweithgareddau’n debyg i rai’r bore. Yn y barics, treulir pob prynhawn Mercher yn gwneud chwaraeon, ac mae dewis mawr ohonynt yn y QDG.
1630 - 1830 Swper
1830 onwards Gyda’r nos, mae’r milwyr yn tueddu i ymlacio, gan chwarae gemau fideo, gwylio DVDs neu fynd i’r bar ar y gwersyll i wylio pêl-droed. Y peth da yw bod y gweithgareddau hyn fel arfer yn cael eu gwneud gyda’ch ffrindiau - mae rhywun bob amser ar gael!

Mae’r milwyr sengl yn tueddu i fyw ar wersyll a bydd y milwyr priod yn byw yn y ‘barics priod’, sef y llety sy’n cael ei rentu iddynt gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae’r rhain yn cynnwys fflatiau neu dai, gan ddibynnu ar faint y teulu.

Felly sut hwyl mae Milwr newydd yng Ngwarchodlu Dragŵn 1af y Frenhines yn ei chael ym ‘Marchoglu Cymru’?

Y Milwr Joshua Howells

"Fel gydag unrhyw brofiad newydd, fel mynd i ysgol newydd, roeddwn yn poeni i ddechrau am ymuno â’r Gatrawd ar ôl hyfforddiant Cam 2. Ond cefais groeso cynnes gan y bechgyn a’r gatrawd. Ydych, rydych oddi cartref, ond rwyf wedi arfer â hynny bellach ac rwy’n mwynhau bod yn annibynnol.

"Roeddwn yn ddigon ffodus i wneud pythefnos o sgïo yn Bavaria, yn yr Almaen. Fy nhro cyntaf yn sgïo oedd hwn, ac roedd yn brofiad gwych. Gofynnwyd imi ddychwelyd i fod yn hyfforddwr hyd yn oed! Ers hynny rwyf wedi bod i Gaerdydd ac i Lundain i gefnogi elusen i blant ag afiechydon angheuol. Roedd hwnnw’n brofiad digon emosiynol, gan weld plant bach mor ddewr yn ymladd afiechydon mor ofnadwy.

"Ar hyn o bryd, rwyf ar feysydd tanio byw, yn gyrru cerbyd arfog Scimitar yn dactegol ar draws yr ardal yn rhan annatod o’m criw. Rydym yn hyfforddi i fynd i Ganada gyda’r Gatrawd am ymarfer mawr ym mis Gorffennaf. Hyd yma, rwyf wir wedi mwynhau fy amser gyda’r gatrawd ac rwy’n edrych ymlaen at y dyfodol."

Share this page

Bookmark and Share