We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Gweithrediadau

Beth mae Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines (QDG) yn ei wneud ar ymgyrchoedd?

Fel enghraifft o’r yrfa amrywiol, dyma a wnaeth y Gatrawd ar ei thymor ymgyrchol diwethaf. Anfonwyd QDG i Affganistan ym mis Medi 2011 ar ymgyrch HERRICK 15, sef chwe mis o dymor mewn pedair gwahanol rôl.

Sgwadron A

Cynghori Byddin Genedlaethol Affganistan. Roedd hyn yn golygu byw, hyfforddi ac ymladd gyda Byddin Affganistan er mwyn gwella ei gallu yn y tymor hir. Bu Sgwadron A yn gwneud gwaith troedfilwyr ochr yn ochr ag unedau eraill o Brydain.

Capten Ben Matthews

"Roedd yn brofiad anhygoel cynghori Byddin Genedlaethol Affganistan (ANA); roedd llawer o’r Affganiaid yn filwyr eithriadol ac yn arbennig o ddewr. Cefais lawer iawn o foddhad proffesiynol o’m tymor, a minnau wedi gweld â’m llygaid fy hun y gwelliannau i’r Affganiaid a gynghorwyd gennyf, yn sgil yr hyfforddiant a ddarparwyd gan fy nhîm".

Sgwadron B

Sgwadron Rhagchwilio Brigâd (BR). Roedd Sgwadron B ar adegau’n gweithio mewn partneriaeth â Byddin Affganistan ac fe’i defnyddiwyd i ddarparu presenoldeb arfog a gwarchod ystlysau ar gyfer ymgyrchoedd a diogelu Priffyrdd mwyaf Talaith Helmand. Bu milwyr Sgwadron B yn gweithredu ar gerbydau arfog y Scimitar â magnel Rarden 30mm effeithiol iawn ac ar gerbydau’r Jackal â Gynnau Peiriant Trwm (HMG) a Gynnau Peiriant Grenâd (GMG).

Is-gorporal Nicky Maunder

 "Roedd ymgyrch HERRICK 15 yn brofiad da; roeddwn wedi bod i Affganistan o’r blaen ar HERRICK 9 ond, y tro hwn, roeddwn i’n ynnwr yn y cerbyd arwain yn fy mintai ac yn llawer mwy ymwybodol o’r sefyllfa ehangach. Treuliom gyfnodau’n amrywio o wythnos i bedair wythnos allan ar Batrôl yn goruchwylio’r priffyrdd mwyaf yn Nhalaith Helmand ac yn eu diogelu. Heb os, roedd yn gyfrifoldeb mawr bod yn ynnwr yn y cerbyd arwain, am ein bod yn debygol o fod y cyntaf i wybod am unrhyw weithgarwch gan y gelyn".

Sgwadron C

Llu Rhagchwilio Brigâd (BRF). Un o’r rolau gorau sydd ar gael i filwyr yn Affganistan, buont yn ymosod a hynny fel arfer â hofrenyddion, gyda’r nod o gymryd personél a chyfarpar gwrthryfelgar oddi ar faes y gad. Gan ddefnyddio ystod lawer ehangach o arfau a chyfarpar i sicrhau llwyddiant ysgubol, roedd y llu’n destun cenfigen i’r unedau troedfilwyr rheolaidd.

Is-gorporal Bojang

"Yn ystod ymgyrch HERRICK 15, roeddwn yn yrrwr ac yn ynnwr Gwn Peiriant Ysgafn (LMG). Fel Sgwadron, roedd mwyafrif ein gwaith fel Llu Ymosod mewn Hofrenyddion ar fannau y tybiwyd eu bod yn gaeadleoedd i’r gelyn, yn chwilio am Ddyfeisiau Ffrwydrol (IED), arfau ac unrhyw beth a fyddai’n lleihau gallu’r gwrthryfelwyr i ymladd.

"Gwnaethom lawer o hyfforddiant ar gyfer y rôl a hynny i safon uchel iawn; roedd yn brofiad arbennig o fod yn filwr newydd i fod yn rhan o fintai gyflawn a pharod. Ar ôl y daith, gwnaethom Hyfforddiant Anturus gwych yn rhan o gyfnod ymadfer ac erbyn hyn rwy’n edrych ymlaen at wneud y tymor nesaf yn gadlywydd Tîm Tân yn y BRF".

Pencadlys Catrodol

Arweinir gan Brif Swyddog QDG, sy’n rheoli’r Grŵp Cudd-wybodaeth, Gwyliadwriaeth, Caffael Targedau a Rhagchwilio (ISTAR).

Roedd y BRF, Sgwadron FR a Grŵp ‘Warthog’ (Cludyddion Personél Arfog) i gyd dan reolaeth Grŵp ISTAR.

Share this page

Bookmark and Share