We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Gwarchodlu Dragwn Cyntaf y Frenhines

Gwarchodlu Dragŵn Cyntaf y Frenhines (QDG) yw Catrawd Marchoglu Cymru a'r Gororau (Swydd Amwythig, Swydd Henffordd a Swydd Gaer). Hon yw uwch Gatrawd y Llinell yn y Fyddin Brydeinig ac mae ganddi 328 o flynyddoedd o hanes neilltuol.

Rôl ymgyrchol

O blith Catrodau'r Fyddin, hon yw un o'r rhai mwyaf profiadol o ran ymgyrchoedd, a hithau’n llu rhagchwilio yn ystod Rhyfel y Gwlff a Rhyfel Irac, ac yn ddiweddarach yn Affganistan.

Mae'r Gatrawd yn gweithredu cyn i'r prif drefniannau arfog a throedfilwyr gyrraedd, gan ragchwilio i ddod o hyd i'r gelyn, trosglwyddo gwybodaeth amserol a chywir i lywio’r cynllun, a sicrhau union safle'r gelyn er mwyn ei drechu.

Gyda brwydrau diweddar, mae’r rôl hon wedi addasu ac mae’r Gwarchodlu’n ddigon hyblyg i addasu i rolau ar draws y sbectrwm brwydro.

Gyrfaoedd

Gall gyrfa yng Ngwarchodlu Dragŵn y Frenhines (QDG) fod yn amrywiol iawn.

O yrru cerbyd arfog mewn Sgwadron Sabr, gan symud ymlaen i fod yn Ynnwr naill ai â magnel 30mm yng ngherbyd arfog y Scimitar neu Ynnau Peiriant Trwm (HMG) a/neu Ynnau Peiriant Grenâd (GMG) ar gerbyd patrôl y Jackal, i reoli cymorth awyr fel Blaen-Reolydd o’r Awyr neu fod yn Gêl-saethwr a magu sgiliau troedfilwyr eithriadol.

Chinook landing

O ble mae’r Gwarchodlu’n gweithio a beth mae’n ei wneud?

Ar hyn o bryd, cartref y Gatrawd yw Barics Dempsey yn Sennelager, yr Almaen, yn rhan o’r 20fed Frigâd Arfog. Fodd bynnag, bydd y Gatrawd yn dychwelyd i’r DU yn 2015, gan ymgartrefu yn Swanton Morley yn Norfolk yn rhan o Frigâd Troedfilwyr 7.

Yn rhan o ailstrwythuro’r Fyddin yn 2020, mae’r Gatrawd wrthi’n newid i fabwysiadu’r gwaith Cafalri Ysgafn. Bydd hyn yn golygu bod y Gatrawd yn gweithio ar gerbyd patrôl y Jackal yn rhan o’r Llu Hyblyg – uned hynod symudadwy sy’n barod i gael ei hanfon i unrhyw le yn y byd.

Mae’r Gatrawd yn hyfforddi ar gyfer pob posibilrwydd ym mhob amgylchedd. Mae ymarferion hyfforddi diweddar wedi amrywio o wastadeddau glaswelltog Canada, i diroedd safana Kenya, i jyngl trwchus Brunei. Gan gynnwys amser am dipyn o hyfforddiant antur ac ychydig ddiwrnodau i ymweld â’r trefi lleol, mae hwn yn bendant yn fywyd diddorol, amrywiol sy’n llawn boddhad.


Felly pam ddylech chi ymuno?

Os ydych yn heini, yn ddeallus, yn llawn cymhelliant ac yn flaengar, a’ch bod am ehangu’ch gorwelion a mynd ar antur, hwyrach y byddwch yn gwbl addas i’r gwarchodlu.

Gallwn gynnig gyrfa gyfoethog, sicr a buddiol sy'n para rhwng pedair blynedd a dwy flynedd ar hugain. Byddwch yn rhan o dîm clòs iawn ac yn gwneud ffrindiau am oes. Beth am gysylltu â'n staff recriwtio i drafod gyrfa gyda Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines?

Darllenwch y tudalennau hyn i ddod i ddeall yn well sut mae milwyr Gwarchodlu Dragŵn y Frenhines yn gwasanaethu eu gwlad. Dyma griw anhygoel sy'n gwbl ymroddedig, teyrngar, gonest, dewr a disgybledig ac yn parchu eraill.

Share this page

Bookmark and Share