We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Preifatrwydd a Chwcis

Ein polisi preifatrwydd

Mae’r Fyddin, yn rhan o’r Weinyddiaeth Amddiffyn, wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Pan fyddwch yn cysylltu â ni neu’n ymweld â’n gwefannau, mae eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio’n ddiogel a’i phrosesu’n deg fel sy’n ofynnol gan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Mae ein polisi preifatrwydd yn egluro’r pethau canlynol:

  • Pa wybodaeth y caiff y Fyddin ei chasglu amdanoch chi
  • Sut bydd y Fyddin yn defnyddio’ch gwybodaeth ac yn sicrhau nad yw’n cael ei rhannu gydag unrhyw sefydliadau y tu allan i’r Weinyddiaeth Amddiffyn
  • Am faint y ceir cadw eich gwybodaeth ar ein systemau
  • Eich dewisiadau chi ynghylch y wybodaeth bersonol a rowch i ni
  • Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar ein gwefannau a’r dewisiadau sydd ar gael i wrthod y rhain
  • Darllenwch ein polisi preifatrwydd yn llawn

Defnyddio cwcis ar ein gwefan

I wella’ch profiad ac i wneud y safle hwn yn symlach i’w ddefnyddio, byddwn weithiau’n gosod ffeiliau data bychain ar eich cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Cwcis yw’r enw ar y rhain. Mae’r rhan fwyaf o wefannau mawr yn gwneud hyn hefyd.

Maen nhw’n gwella pethau drwy:

  • gofio gosodiadau, rhag ichi orfod eu nodi eto bob tro y byddwch yn ymweld â thudalen newydd
  • cofio gwybodaeth rydych wedi’i rhoi (e.e. eich cod post) fel nad oes angen ichi ei nodi droeon
  • mesur sut rydych yn defnyddio gwefan er mwyn inni sicrhau ei bod yn bodloni’ch anghenion

Ni ddefnyddir ein cwcis i’ch adnabod chi’n bersonol. Eu hunig ddiben yw gwneud i’r safle weithio’n well i chi. Yn wir, gallwch reoli a/neu ddileu cwcis fel y mynnwch.

Gellir grwpio’r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon yn bedwar categori:

1. Cwcis cwbl angenrheidiol
2. Cwcis perfformiad
3. Cwcis swyddogaethol
4. Cwcis targedu

Share this page

Bookmark and Share