We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Sgamiau, twyll a ffrindiau gohebol ar-lein

Mae rhai pobl sy’n defnyddio gwefannau paru ar-lein wedi sôn am wneud cysylltiad ag eraill sy’n honni bod yn filwyr yn y Fyddin Brydeinig ar ymgyrchoedd ledled y byd, yn enwedig Affganistan.

Yn nodweddiadol, maent wedi sôn am fagu perthynas dros amser, drwy ohebiaeth a chyfnewid ffotograffau etc – ond yn y pen draw ceir ymgais at dwyllo pan fydd y milwr ffug naill ai’n gofyn am fanylion cyfrif banc i drosglwyddo swm sylweddol o arian, neu’n gofyn am arian i’w alluogi i fynd ar seibiant o’r gwaith.

Mae’r cyntaf yn gast sydd wedi hen ennill ei blwyf (fel “twyll ffi ymlaen llaw") ac mae’r ail yn rhywbeth newydd, ond yn dwyll llwyr. Nid oes rhaid i bersonél y lluoedd Prydeinig ar Ymgyrchoedd dalu i fynd ar seibiant, na thalu am hedfan, nac am bersonél i weithio yn eu lle.

Dylai unrhyw un mewn sefyllfa felly roi’r gorau i bob gohebiaeth a chysylltu â’i asiantaeth gorfodi’r gyfraith leol.

Ffrindiau gohebol

Nid ydym yn annog defnyddio safleoedd paru ar-lein a byddem yn cynghori personél milwrol i beidio ag ychwanegu eu manylion personol at safleoedd paru na’r rheini sy’n cynnig trefnu ffrindiau gohebol.

Er ein bod yn diolch i’r cyhoedd am gefnogi ein milwyr, nid oes gennym system awdurdodedig i ffrindiau gohebol ac ni allwn gefnogi unrhyw wefannau sy’n cynnig y gwasanaethau hyn.

Cofiwch: gall pobl ar-lein fod yn dweud celwydd am bwy ydyn nhw.

Share this page

Bookmark and Share