We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Hygyrchedd

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod gwefan y Fyddin yn hygyrch ac yn hawdd i bawb ei defnyddio.

Ein bwriad yw cydymffurfio â’r Canllawiau ar gyfer gwefannau llywodraeth y DU a Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 1.0, Lefel AA, Consortiwm y We Fyd-Eang (W3C), a sicrhau ein bod yn cyrraedd ac yn cynnal y safon hon o ran hygyrchedd y We.

Meddalwedd i agor ffeiliau

Mae’r wefan hon yn darparu dolenni i ddogfennau mewn fformat dogfen gludadwy (PDF). Efallai bydd angen meddalwedd arbennig arnoch i ddarllen y ffeiliau hyn. Drwy’r ddolen Adobe Reader ar y dde, gallwch lwytho meddalwedd i lawr am ddim er mwyn ichi agor y ffeiliau hyn.

I wylio’r ffeiliau fideo, bydd angen Adobe Flash Player arnoch. Mae’n bosibl y bydd angen meddalwedd arbennig arnoch i ddarllen y ffeiliau hyn. Drwy’r ddolen Adobe Flash Player ar y dde, gallwch lwytho meddalwedd i lawr am ddim er mwyn ichi agor y ffeiliau hyn.

Sylwadau ac adborth

Rydym yn croesawu eich sylwadau am bob agwedd ar wefan y Fyddin. Os oes gennych unrhyw sylwadau, adborth neu gwynion, defnyddiwch y ffurflen gysylltu a ddarperir.

Share this page

Bookmark and Share