We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Ysgol Frwydro’r Troedfilwyr, Aberhonddu

Mae Ysgol Frwydro’r Troedfilwyr yn Aberhonddu, Canolbarth Cymru, yn rhan o’r Ysgol Troedfilwyr. Yno hyfforddir swyddogion a milwyr i fodloni gofynion ymgyrchol y Troedfilwyr, y Fyddin a’r Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae troedfilwyr ar ymgyrchoedd yn gwneud pethau eithriadol mewn amgylchiadau anodd a pheryglus. Hyfforddir y cadlywyddion sy’n eu harwain oll yn Ysgol Frwydro’r Troedfilwyr, ac mae’r hyfforddiant a gânt yn gysylltiedig ag ymgyrchoedd cyfredol.

Hyfforddi ar gyfer rhyfela rôl ysgafn ond dwys iawn yw’r ffordd y mae milwyr a swyddogion yn cael eu paratoi ar gyfer unrhyw sefyllfa ymgyrchol a wynebant – rhyfel confensiynol, gwrth-wrthryfela, diwygio sector diogelwch, cadw’r heddwch neu gefnogi awdurdodau sifil.

Mae hyfforddiant yn Ysgol Frwydro’r Troedfilwyr yn cael ei roi yma gan hyfforddwyr o’r radd flaenaf sydd â phrofiad helaeth o ymgyrchu, ac sydd wedi cyrraedd traean brig y Troedfilwyr. Mae hyn yn sicrhau bod yr hyfforddiant mor debyg â phosibl i ymgyrchoedd cyfredol a hyfforddiant cyn-ymfyddino, gan gynnal y gallu i hyfforddi ar gyfer rhyfela tra dwys.

Mae’r Ysgol yn cyflenwi cadlywyddion cymwys a hyderus i’r Fyddin Faes drwy gynnal hyfforddiant rheoli ac arwain, hyfforddiant tactegau troedfilwyr, hyfforddiant arfau, a chymwysterau maes tanio byw. Mae hefyd yn darparu timau hyfforddiant arbenigol i gynorthwyo lluoedd tramor yn eu datblygiad, ac mae’n neilltuo rhai lleoedd ar gyrsiau i fyfyrwyr tramor.

Share this page

Bookmark and Share