We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Swyddfa Gyrfaoedd Caerdydd

Does dim angen gwneud apwyntiad – dewch draw i’r swyddfa. Cewch groeso cynnes gan filwr profiadol a fydd yn rhoi blas ar fywyd y Fyddin. Bydd yn trafod eich diddordebau ac yn eich helpu i benderfynu a yw swydd gyda’r Fyddin yn addas i chi.

WHERE YOU'LL FIND US

Swyddfa Gyrfaoedd Caerdydd

Tŷ Southgate
84 Wood Street
Caerdydd
Wales
CF10 1GR
Tel: 02920 726 828

Our opening hours

  • Monday: 09:00 - 17:30
  • Tuesday: 09:00 - 17:30
  • Wednesday: 09:00 - 17:30
  • Thursday: 09:00 - 17:30
  • Friday: 09:00 - 17:30
  • Saturday: closed
  • Sunday: closed

How to get there

  • By Rail: Opposite main train station
  • By Rail: Opposite bus station
  • By Car: 1min walk from NCP car park

AR ÔL CYRRAEDD YMA

Byddwn yn eich croesawu mewn gwisg filwrol a bathodyn gyda’n henw arno. Does dim ots beth rydych chi’n ei wisgo - oferôl neu siwt smart – mae gennym fwy o ddiddordeb mewn clywed beth yw eich diddordebau, eich cryfderau a pham rydych chi am ymuno â’r Fyddin.

Mae’n siŵr bydd gennych lu o gwestiynau i’w gofyn, o gyfleoedd hyfforddiant a gyrfaoedd i deithio a chyflog. Mae gennym ni yr atebion I’ch cwestiynau a llawer mwy!

Byddwn yn trafod yr amrywiaeth anhygoel o swyddi sydd ar gael gyda’r Fyddin – o gogydd, aelod o’r criw tanc, nyrs, mecanig cerbydau a thrydanwr. Fe wnawn eich helpu i ddewis y swydd orau i chi, a’ch helpu i wneud y penderfyniad pwysicaf oll – ai bywyd gyda’r Fyddin yw’r un i chi.

BETH NESAF?

Mae’n bosibl bydd gennych lond pen o gwestiynau ar ôl gadael y swyddfa. Os felly, mae croeso i chi ddod yn ôl unrhyw bryd am sgwrs. Neu, os ydych chi wedi gwneud penderfyniad pendant, gallwn eich helpu i gymryd y cam nesaf tuag at ymuno â’r Fyddin.

Bydd angen i ni eich pwyso a’ch mesur er mwyn girio’ch Mynegai Más y Corff (BMI). Yna, fe gewch ffurflen gyswllt, DVD a phecyn ymgeisio i fynd adref gyda chi.

potential recruit

YMUNO A’R FYDDIN

girl talking to recruitment officers

Beth allwch chi ei ddisgwyl wrth ymuno â’r Fyddin fel milwr neu swyddog.

CYFWELIAD

Interviewee and soldier

Pa gwestiynau fydd yn cael eu gofyn i chi a beth yn union sy’n digwydd mewn cyfweliad.

CYFWELIAD

recruitment tests

Rhowch gynnig ar brofion mathemateg, Saesneg a BARB ar-lein i weld sut hwyl gewch chi arni.

Share this page

Bookmark and Share