We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Swyddfa Gyrfaoedd Bangor

Does dim angen gwneud apwyntiad – dewch draw i’r swyddfa. Cewch groeso cynnes gan filwr profiadol a fydd yn rhoi blas ar fywyd y Fyddin. Bydd yn trafod eich diddordebau ac yn eich helpu i benderfynu a yw swydd gyda’r Fyddin yn addas i chi.

WHERE YOU'LL FIND US

Swyddfa Gyrfaoedd Bangor

Army Reserve Centre
Canolfan y Fyddin Diriog
Fford Glynne
Bangor
Wales
LL57 1AH
Tel: 01248 362889

Our opening hours

  • Monday: 08:30 - 16:30
  • Tuesday: 08:30 - 16:30
  • Wednesday: 08:30 - 16:30
  • Thursday: 08:30 - 16:30
  • Friday: 08:30 - 16:30
  • Saturday: Closed
  • Sunday: Closed

How to get there

  • By Rail: Approx 15mins walk from Bangor Train Station
  • By Rail: 10min walk from bus
  • By Car: Car parking provided by the office free of charge, approx 5mins drive off the A55

AR ÔL CYRRAEDD YMA

Byddwn yn eich croesawu mewn gwisg filwrol a bathodyn gyda’n henw arno. Does dim ots beth rydych chi’n ei wisgo - oferôl neu siwt smart – mae gennym fwy o ddiddordeb mewn clywed beth yw eich diddordebau, eich cryfderau a pham rydych chi am ymuno â’r Fyddin.

Mae’n siŵr bydd gennych lu o gwestiynau i’w gofyn, o gyfleoedd hyfforddiant a gyrfaoedd i deithio a chyflog. Mae gennym ni yr atebion I’ch cwestiynau a llawer mwy!

Byddwn yn trafod yr amrywiaeth anhygoel o swyddi sydd ar gael gyda’r Fyddin – o gogydd, aelod o’r criw tanc, nyrs, mecanig cerbydau a thrydanwr. Fe wnawn eich helpu i ddewis y swydd orau i chi, a’ch helpu i wneud y penderfyniad pwysicaf oll – ai bywyd gyda’r Fyddin yw’r un i chi.

BETH NESAF?

Mae’n bosibl bydd gennych lond pen o gwestiynau ar ôl gadael y swyddfa. Os felly, mae croeso i chi ddod yn ôl unrhyw bryd am sgwrs. Neu, os ydych chi wedi gwneud penderfyniad pendant, gallwn eich helpu i gymryd y cam nesaf tuag at ymuno â’r Fyddin.

Bydd angen i ni eich pwyso a’ch mesur er mwyn girio’ch Mynegai Más y Corff (BMI). Yna, fe gewch ffurflen gyswllt, DVD a phecyn ymgeisio i fynd adref gyda chi.

potential recruit

Share this page

Bookmark and Share