We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Y Gwarchodlu Cymreig

Cafodd y Gwarchodlu Cymreig ei sefydlu ar 26 Chwefror 1915 drwy orchymyn Brenin Siôr V, er mwyn cwblhau'r cyflenwad cenedlaethol o gatrodau Gwarchodlu Troedfilwyr a oedd yn gysylltiedig â gwledydd y Deyrnas Unedig.

Bataliwn 1af y Gwarchodlu Cymreig

Fel Catrawd Gwarchodlu Troedfilwyr yn yr Osgordd, mae'r Gwarchodlu Cymreig yn falch o warchod Ei Mawrhydi'r Frenhines yn ei phreswylfeydd brenhinol. Wrth gyflawni'r dyletswyddau hyn lleolir y Bataliwn yng nghanol Llundain.

Ar hyn o bryd, mae'r Gatrawd ym Marics y Marchoglu, Hounslow yng Ngorllewin Llundain ac mae’n rhan o Ranbarth Llundain.

Bydd Gwarchodluwyr sydd wedi gwasanaethu gyda'r Bataliwn dros y ddeng mlynedd ddiwethaf wedi bod ar deithiau i Ogledd Iwerddon, Irac, Bosnia, Kosovo ac Affganistan, ac wedi cymryd rhan hefyd mewn ymladd tân, chwaraeon, hyfforddiant anturus ac ymarferion ym mhedwar ban. Hefyd, byddent wedi cyflawni dyletswyddau seremonïol y wladwriaeth a dyletswyddau cyhoeddus, yn adlewyrchu prysurdeb y cyfnod hwn.

Mae'r ystod eang o weithgareddau a gyflawnir gan y Gwarchodlu Cymreig yn adlewyrchu natur brysur ac amrywiol y Fyddin Brydeinig fodern.

Gwyliwch y fideo manwl hwn am rolau a chyfrifoldebau’r Gwarchodlu Cymreig ac yna trowch at ein tudalennau 'Ymunwch â ni' i ddysgu sut mae ymuno â’r Gwarchodlu Cymreig.

Share this page

Bookmark and Share