We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Ffurflen e-bost

Bwriad y ffurflen e-bost hon yw rhoi adborth am y wefan. Pan geir ymholiadau eraill, efallai na chewch chi ymateb gan y tîm Cyfryngau Digidol oherwydd byddwn yn trosglwyddo’r ymholiad i arbenigwyr y pwnc dan sylw.
Please select the option that best describes your query


CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 

Yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, bydd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn casglu, yn defnyddio, yn diogelu ac yn cadw’r wybodaeth ar y ffurflen hon mewn cysylltiad â phob mater sy’n gysylltiedig â’n polisïau a gweinyddu ein personél. Mae’r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi ymrwymo i sicrhau bod eich holl ddata personol, gan gynnwys y data o natur sensitif, yn cael ei ddefnyddio gyda’ch caniatâd chi, gyda pharch at eich preifatrwydd a dim ond er mwyn ymateb i’ch ymholiad pan fydd angen, a bydd yn cael ei ddinistrio ar ôl hynny. Mae hyn hefyd yn unol â’n rhwymedigaethau cyfreithiol o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Drwy gyflwyno’r ffurflen hon, rydych yn cadarnhau eich bod yn deall yr uchod a’ch bod yn cytuno y gellir defnyddio eich data personol o natur sensitif fel y nodwyd.

Share this page

Bookmark and Share